To jest instalacja testowa! Nie można przy jej pomocy rekrutować się na studia!
Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, to największa i najlepsza polska uczelni. Wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia, wykwalifikowana kadra naukowa oraz bogata infrastruktura badawcza i dydaktyczna.

Na naszej uczelni powstały trzy Szkoły Doktorskie, oferujące kształcenie w 23 dyscyplinach, oraz Międzydziedzinową Szkoła Doktorska, pozwalająca na prowadzenie badań przekraczających granice dyscyplin i dziedzin. Oferta Szkół skierowana jest  zarówno do osób pragnących związać swoją przyszłość z działalnością naukowo-badawczą, jak i do tych, które chcą osiągnąć wyższy szczebel kariery zawodowej.

Szkoły Doktorskie na naszym Uniwersytecie to również możliwość dołączenia do najbardziej elitarnego grona naukowego w Polsce, rozwijania współpracy międzynarodowej oraz uczestniczenia w innowacyjnych programach naukowo-badawczych. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1
1 Archeologia od: 01.06.2019 00:01
do: 05.07.2019 23:59
2 Astronomia od: 23.05.2019 00:01
do: 21.06.2019 23:59
3 Ekonomia i Finanse od: 01.06.2019 00:01
do: 05.07.2019 23:59
4 Ekonomia i Finanse - Modelowanie wpływu dużych projektów infrastrukturalnych na rozwój regionalny od: 10.10.2019 14:45
do: 24.10.2019 23:59
5 Filozofia od: 01.06.2019 00:01
do: 05.07.2019 23:59
6 Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna od: 01.06.2019 00:01
do: 05.07.2019 23:59
7 Historia od: 01.06.2019 00:01
do: 05.07.2019 23:59
8 Językoznawstwo od: 01.06.2019 00:01
do: 05.07.2019 23:59
9 Literaturoznawstwo od: 01.06.2019 00:01
do: 05.07.2019 23:59
10 Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska od: 23.05.2019 00:01
do: 14.07.2019 23:59
11 Nauki Biologiczne od: 23.05.2019 00:01
do: 21.06.2019 23:59
12 Nauki Biologiczne - Identyfikacja białek zastępujących histon H1 u Arabidopsis oraz ocena wpływu modyfikacji potranslacyjnych na powinowactwo H1 do nukleosomu od: 18.09.2019 12:01
do: 24.09.2019 23:59
13 Nauki Biologiczne - Identyfikacja kluczowych determinantów genetycznych Staphylococcus aureus związanych z rozwojem zakażeń krwi od: 01.10.2019 00:01
do: 15.10.2019 23:59
14 Nauki Biologiczne - Przełączanie stanów chromatyny: mechanizmy działania oraz regulacja aktywności kompleksu SWI/SNF w Arabidopsis thaliana od: 18.09.2019 12:01
do: 02.10.2019 23:59
15 Nauki Biologiczne - Różnicowanie miogeniczne pluripotencjalnych komórek macierzystych i ich potencjał do wspomagania regeneracji mięśni szkieletowych - rola niekodujących RNA od: 18.09.2019 12:01
do: 24.09.2019 23:59
16 Nauki Chemiczne od: 23.05.2019 00:01
do: 21.06.2019 23:59
17 Nauki Chemiczne - Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2 od: 18.09.2019 12:01
do: 02.10.2019 23:59
18 Nauki Chemiczne - Chemia wtórnych aerozoli organicznych (SOA) w wodzie atmosferycznej od: 24.09.2019 00:01
do: 01.10.2019 23:59
19 Nauki Chemiczne - Przewidywanie metodami Ab-initio struktury i właściwości szkieletów (MOF-ów) do zastosowań sensorycznych od: 23.10.2019 00:01
do: 06.11.2019 23:59
20 Nauki Chemiczne - Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych od: 18.09.2019 12:01
do: 01.10.2019 23:59
21 Nauki Chemiczne - doktorat wdrożeniowy od: 29.08.2019 00:01
do: 11.09.2019 23:59
22 Nauki Fizyczne od: 23.05.2019 00:01
do: 21.06.2019 23:59
23 Nauki Fizyczne - Dynamiczne deformacje sprężystych włókien w lepkich cieczach od: 01.10.2019 00:01
do: 15.10.2019 23:59
24 Nauki Fizyczne - Jonizacja i rekombinacja w silnych impulsach laserowych poza przybliżeniem dipolowym od: 23.10.2019 00:01
do: 06.11.2019 23:59
25 Nauki Fizyczne - Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych od: 01.10.2019 00:01
do: 02.11.2019 23:59
strony
Strony: 1, 2
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200