To jest instalacja testowa. Nie można rekrutować się przy jej pomocy.
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Potwierdzanie efektów uczenia się PEU/RPL 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Uniwersytet Warszawski prowadzi na rok akademicki 2019/2020 rekrutację na wybrane kierunki studiów, na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną – RPL (Recognition of Prior Learning).

Zapraszamy osoby zainteresowane potwierdzeniem posiadanych efektów uczenia się do rejestracji w terminie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

RPL jest to proces weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych danej osoby, które zostały zdobyte poza systemem studiów wyższych. 

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

  • świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  • tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się student może zostać zwolniony z niektórych zajęć. Zaliczona może zostać nie więcej niż połowa programu studiów, czyli 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Tury rekrutacji

Filtry

  • Poziomy kształcenia

  • Formy studiów

  • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1 Tura 2
1 Artes Liberales od: 01.10.2018 12:00
do: 30.04.2019 23:00
od: 01.05.2019 23:00
do: 30.04.2020 23:00
2 Filologia nowogrecka od: 01.10.2018 12:00
do: 30.04.2019 23:00
od: 01.05.2019 23:00
do: 30.04.2020 23:00
3 Geologia stosowana od: 01.10.2018 12:00
do: 30.04.2019 23:00
od: 01.05.2019 23:00
do: 30.04.2020 23:00
4 Nauczanie języków obcych od: 01.10.2018 12:00
do: 30.04.2019 23:00
od: 01.05.2019 23:00
do: 30.04.2020 23:00
5 Socjologia od: 01.10.2018 12:00
do: 30.04.2019 23:00
od: 01.05.2019 23:00
do: 30.04.2020 23:00
6 Socjologia od: 01.10.2018 12:00
do: 30.04.2019 23:00
od: 01.05.2019 23:00
do: 30.04.2020 23:00
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200