To jest instalacja testowa. Nie można rekrutować się przy jej pomocy.
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Potwierdzanie efektów uczenia się PEU/RPL 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia nowogrecka

Szczegóły
Kod S1-FLNG-RPL
Jednostka organizacyjna Wydział "Artes Liberales"
Kierunek studiów filologia nowogrecka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa; KLATKA A IV PIĘTRO; Dziekanat Wydziału "AL" : Dobra 72
Godziny otwarcia sekretariatu rekrutacja_fn@a
Adres WWW https://www.psh.al.uw.edu.pl
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Efekty kształcenia dla kierunku filologia nowogrecka:

  • osiągnięcie przez studentów rzetelnej znajomości współczesnego języka nowogreckiego (kini dimotiki) w mowie i piśmie (poziom B2);
  • pokazanie faz rozwoju najstarszego żywego języka Europy z podkreśleniem cech świadczących zarówno o zróżnicowaniu, jak i ciągłości jego historii;
  • zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o dziejach, literaturze i kulturze Grecji (i opcjonalnie: Cypru) od epoki starożytnej po współczesną;
  • uwrażliwienie studentów na rolę dziedzictwa starożytnej Grecji w literaturze i kulturze nowożytnej i współczesnej Europy oraz na jej recepcję w kulturze polskiej;
  • wprowadzenie studentów do pracy translatorskiej i naukowej pod kierunkiem wykładowcy.

Absolwenci filologii nowogreckiej są przygotowani do podjęcia studiów uzupełniających na kierunkach należących do obszaru humanistyki i nauk społecznych. W szczególności mają szansę rozszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz doskonalenia kompetencji językowych na studiach uzupełniających na kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska na Wydziale "Artes Liberales", gdzie prowadzony jest tzw. moduł nowogrecki (seminarium, konwersatoria w języku nowogreckim).


 Zasady kwalifikacji


Osoby chcące rozpocząć studia na filologii nowogreckiej w trybie PEU (Potwierdzenie Efektów Uczenia się) muszą:

  • wykazać istnienie wcześniejszego doświadczenia zawodowego: kandydaci z maturą – min. 5-letnie, kandydaci z dyplomem licencjackim – min. 3-letnie, kandydaci z tytułem magistra – min. 2-letnie,
  • okazać dyplom zdania egzaminu Certificate of Attainment on Modern Greek (Ελληνομάθεια) na poziomie co najmniej B1. W przypadku braku takiego egzaminu kandydat może podejść do egzaminu poziomującego przed komisją Pracowni Studiów Helleńskich WAL UW (części pisemnej: rozumienie testu pisanego i słuchanego; wytworzenie tekstu pisanego oraz części ustnej),

Uznanie poziomu B1 daje kandydatowi 18 ECTS i zaliczenie przedmiotu „Praktyczna nauka języka nowogreckiego” (I rok filologii nowogreckiej).

Uznanie poziomu B2 daje kandydatowi 30 ECTS i zaliczenie przedmiotów „Praktyczna nauka języka nowogreckiego” (I i II rok filologii nowogreckiej).

Uznanie poziomu C1 daje kandydatowi 39 ECTS i zaliczenie przedmiotów „Praktyczna nauka języka nowogreckiego” (I, II i III rok filologii nowogreckiej).

 Terminy

Harmonogram rekrutacji dla kandydatów rozpoczynających studia od lutego 2020 r. (semestr letni)

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Rejestracja w IRK

24 maja 2019 r. do 30 wrzesnia 2019 r.

2.

Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną

do 20 grudnia 2019 r.

3.

Ogłoszenie przez Komisję Weryfikacyjną wyników

12 luty 2020 r.