To jest instalacja testowa. Nie można rekrutować się przy jej pomocy.
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Potwierdzanie efektów uczenia się PEU/RPL 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Artes Liberales

Szczegóły
Kod S1-AL-RPL
Jednostka organizacyjna Wydział "Artes Liberales"
Kierunek studiów Artes Liberales
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa, tel. (22) 55-25-915 lub (22) 828 43 70 wew. 111
Adres WWW http://www.clas.al.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia artes liberales to kierunek przywracający wielowiekowe myślenie o uniwersytecie jako miejscu, w którym studiujący otrzymuje wszechstronne wykształcenie. Odwołują się do starożytnego i średniowiecznego pojęcia sztuk wyzwolonych mówiącego o jedności nauk w poszukiwaniu prawdy i piękna. Obecny we współczesnej nauce podział na dyscypliny wiedzy ma obecnie z jednej strony charakter umowny, z drugiej powoduje zamykanie się jednych dyscyplin na inne. Przeświadczenie o jedności sztuk leżało u podstaw antycznej myśli o formowaniu nowych pokoleń, a potem stało się częścią idei uniwersytetu. Student artes liberales nie znajdzie jednak w programie studiów dokładnie tych przedmiotów, które niegdyś tworzyły zrąb sztuk wyzwolonych, takich jak astronomia, retoryka czy geometria. Otrzyma edukację dostosowaną do czasów współczesnych – według modelu wypracowanego głównie w amerykańskich college'ach liberal arts. Naczelną regułą przyświecającą takiemu nauczaniu jest stałe i świadome przekraczanie granic dyscyplin oraz oferowanie zajęć, których tematyka łączy nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze.

Znakomitą większość programu studiów artes liberales student układa samodzielnie, uzyskując możliwość swobodnego kształtowania własnej edukacji. Może przy tym wybierać z bogatej oferty przedmiotów nauczanych przez kadrę nie tylko Wydziału „Artes Liberales”, ale innych jednostek Uniwersytetu oraz gości z kraju i zagranicy zaproszonych na Wydział spoza uczelni. Wiele przedmiotów ma charakter eksperymentalny: prowadzonych jest przez tandemy lub grupy wykładowców, a przez aktywną formę odbiega od tradycyjnych wykładów uniwersyteckich. Wiele kursów kładzie nacisk na pracę zespołową i na rozwijanie kompetencji „miękkich”: umiejętności poprawnego, ale jednocześnie atrakcyjnego pisania tekstów naukowych, skutecznego prezentowania myśli w sytuacjach publicznych, wyważonego użycia nowych mediów, zdolności przywódczych i komunikacyjnych.

Program studiów I stopnia odpowiada na podstawowe problemy współczesnej rzeczywistości polskiej, europejskiej i światowej, które nazwaliśmy wyzwaniami kierunkowymi. Każde z nich łączy pod względem tematycznym różnorodne zajęcia, które są prowadzone przez specjalistów z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych.

 

Więcej informacji na stronie www.al.uw.edu.pl


      Zasady kwalifikacji

 

 

Nazwa modułu/ wyzwania

Liczba ECTS

 

Sposób potwierdzania efektów uczenia się

Wyzwanie: Ekologia kultury

 

20

Kandydat przedstawia portfolio zawierające certyfikaty, dyplomy, referaty, artykuły  oraz  dokumenty potwierdzające doświadczenia w zakresie „kultury czynnej”, np.: współtworzenia działań kulturalnych w różnych środowiskach społecznych, rewitalizacji martwych i umierających języków oraz innych akcji o charakterze naukowo-artystycznym i/lub kandydat uczestniczy w rozmowie weryfikującej wiedzę i umiejętności zgodnie z efektami kształcenia związanymi z wyzwaniem

Wyzwanie:

Theatrum mundi

 

 

20

Kandydat przedstawia portfolio zawierające certyfikaty, dyplomy, referaty, artykuły  oraz  dokumenty potwierdzające podejmowanie  i/lub uczestnictwo w działaniach o charakterze performatywnym związanych ze „społeczeństwem widowisk” i/lub uczestnictwo w rozmowie weryfikującej wiedzę i umiejętności zgodnie z efektami kształcenia związanymi z wyzwaniem

 

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia kwalifikowani są na podstawie liczby punktów ECTS przypisanych do uznanych w drodze potwierdzania efektów uczenia się modułów kształcenia i odnoszących się do nich ocen. Wynik końcowy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia przeliczany jest zgodnie z poniższym wzorem:

W = (O1*L1+ O2*L+ O3*L3 + On*L+ ... ) / n

Σ L ≤ 90

gdzie:

W – ostateczny wynik kandydata

L1,L2,L3 … Ln – liczba punktów ECTS przyznanych uznanym modułom

O1,O2,O3 … On. – uzyskane oceny, odnoszące się do poszczególnych modułów

 

     Terminy

Harmonogram rekrutacji dla kandydatów rozpoczynających studia od lutego 2020 r. (semestr letni)

 

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Rejestracja w IRK

24 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.

2.

Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną

do 20 grudnia 2019 r.

3.

Ogłoszenie przez Komisję Weryfikacyjną wyników

12 luty 2020 r.