To jest instalacja testowa! Nie można przy jej pomocy rekrutować się na studia!
Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia częściowe 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Student Wizytujący

Szczegóły
Kod BWZ-VISITING
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (18.01.2021 10:52 – 19.01.2021 15:00)

Student zainteresowany podjęciem studiów częściowych na Uniwersytecie Warszawskim na okres jednego lub dwóch semestrów.

Kandydat musi mieć status studenta uczelni wyższej poza granicami Polski.

Studenci wizytujący zobowiązani są wybrać przedmioty z oferty dydaktycznej UW, o wartości co najmniej 15 ECTS w semestrze.

Studenci wizytujący studiują na zasadach odpłatności.

Dziedzina Jednostka UW Koszt za 1 ECTS
Nauki humanistyczne  Wydział Lingwistyki Stosowanej, Wydział “Artes Liberales”, Wydział Historii, Wydział Neofilologii, Wydział Orientalistyczny, Wydział Polonistyki, Instytut Filozofii;  45 EUR
 Nauki społeczne  Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Pedagogiczny,  Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,  Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Psychologii, Instytut Socjologii,  Instytut Ameryk i Europy, Centrum Europejskie, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego;  50 EUR
 Nauki przyrodnicze  Wydział Biologii, Wydział Geologii;

 60 EUR

 

Nauki ścisłe Wydział Chemii, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Fizyki;

70 EUR

  Szkoła Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego

Wpłacane bezpośrednio na rachunek podany przez Szkołę Języków Obcych

Oferta dydaktyczna:

Oferta dydaktyczna UW dostępna jest na stronie: www.informatorects.uw.edu.pl

Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy UW (podpisany i opieczętowany przez reprezentanta uczelni macierzystej);
  • Karta przebiegu studiów (Transcript of Records) z dotychczasowego okresu studiów lub ostatni otrzymany dyplom uczelni wyższej (w języku polskim lub angielskim);
  • List motywacyjny;
  • Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego lub polskiego przynajmniej na poziomie B2.
  • Skan paszportu lub dowodu tożsamości.

Po złożeniu wniosku online, kandydat jest zobowiązany przesłać oryginał formularza aplikacyjnego UW, podpisany i opieczętowany przez reprezentanta uczelni macierzystej, na adres pocztowy:

Biuro Współpracy z Zagranicą

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa, Polska

Terminy składania wniosków:

Pierwszy semestr lub cały rok –  do 15 maja

Drugi semestr – do 15 listopada

 

Wnioski składane po terminie mogą zostać odrzucone.

Przetwarzanie aplikacji może potrwać do trzech tygodni.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.