To jest instalacja testowa! Nie można przy jej pomocy rekrutować się na studia!
Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia częściowe 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

GFPS

Szczegóły
Kod BWZ-GFPS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (18.01.2021 10:52 – 19.01.2021 15:00)

Student nominowany na studia częściowe na Uniwersytecie Warszawskim przez GFPS

Oferta dydaktyczna:

Oferta dydaktyczna UW dostępna jest na stroniewww.informatorects.uw.edu.pl

Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy UW (podpisany i opieczętowany przez reprezentanta uczelni macierzystej);
  • Karta przebiegu studiów (Transcript of Records) z dotychczasowego okresu studiów lub ostatni otrzymany dyplom uczelni wyższej (w języku polskim lub angielskim);
  • List motywacyjny;
  • Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego lub polskiego przynajmniej na poziomie B2.
  • Skan paszportu lub dowodu tożsamości.

Terminy składania wniosków:

Pierwszy semestr lub cały rok –  do 15 maja

Drugi semestr – do 15 listopada

 

Wnioski składane po terminie mogą zostać odrzucone.

Przetwarzanie aplikacji może potrwać do trzech tygodni.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

*GFPS to rodzina studenckich stowarzyszeń non-profit działających od 1984 roku w Niemczech (GFPS e. V.), od 1994 w Polsce (GFPS-Polska) . Wspólny dla wszystkich stowarzyszeń skrót pochodzi od pierwotnej nazwy organizacji niemieckiej tj. Gemeinschaft zur Förderung der Studienaufenthalten polnischen Studenten in Bundesrepublik Deutschland.

GFPS-Polska jest organizacją studencką zajmująca się wspieraniem współpracy i wymiany studenckiej pomiędzy Polską, Niemcami, Czechami, Ukrainą i Białorusią. Stypendia GFPS, finansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz darowizn, przyznawane są wyróżniającym się studentom z krajów partnerskich. Podstawowym wymogiem organizacji jest zaangażowanie społeczne kandydatów, dobre predyspozycje akademickie oraz znajomość języka polskiego i studiowanie w języku polskim.