To jest instalacja testowa! Nie można przy jej pomocy rekrutować się na studia!
Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia częściowe 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

DAAD

Szczegóły
Kod BWZ-DAAD
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (18.01.2021 10:52 – 19.01.2021 15:00)

Student nominowany do odbycia studiów częściowych na Uniwersytecie Warszawskim przez DAAD.*


Oferta dydaktyczna:

Oferta dydaktyczna UW dostępna jest na stronie: www.informatorects.uw.edu.pl

Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy UW (podpisany i opieczętowany przez reprezentanta uczelni macierzystej kandydata);
  • Karta przebiegu studiów (Transcript of Records) z dotychczasowego okresu studiów lub ostatni otrzymany dyplom uczelni wyższej (w języku polskim lub angielskim);
  • List motywacyjny;
  • Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego lub polskiego przynajmniej na poziomie B2;
  • Skan paszportu lub dowodu tożsamości.

Terminy składania wniosków:

Pierwszy semestr lub cały rok –  do 15 maja

Drugi semestr – do 15 listopada

 

Wnioski składane po terminie mogą zostać odrzucone.

 

Przetwarzanie aplikacji może potrwać do trzech tygodni.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

*DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych założonym w roku 1925 i ponownie powołanym do życia w Republice Federalnej Niemiec w roku 1950. Centralna siedziba DAAD mieści się w Bonn, natomiast na całym świecie działa szereg przedstawicielstw i centrów informacyjnych. Głównym celem DAAD jest internacjonalizacja niemieckich uczelni i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej. W Polsce DAAD jest reprezentowane przez Przedstawicielstwo w Warszawie.