To jest instalacja testowa! Nie można przy jej pomocy rekrutować się na studia!
Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Rekrutacja

Dodatkowy nabór na studia

| Mario Ojeda Martín

Kandydatów, którzy są jeszcze zainteresowani podjęciem kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim zapraszamy do wzięcia udziału w trwającym (dodatkowym) naborze na część kierunków studiów.

Dodatkowa tura rekrutacji przebiega wg terminów określonych dla poszczególnych kierunków studiów, w tym na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie do 11.09.2019.

Aby sprawdzić, na jakie kierunki studiów trwa jeszcze rejestracja, należy w zakładce OFERTA zaznaczyć filtr Tylko z trwającą turą.

19 lipca 2019 – ogłoszenie wyników rekrutacji

| Mario Ojeda Martín

na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, a także część pozostałych studiów

Kandydatom zakwalifikowanym gratulujemy i zapraszamy do złożenia dokumentów w terminie i miejscu wskazanym przez komisje rekrutacyjne w informacji dotyczącej statusu kwalifikacji. Niezłożenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Kandydaci, którzy są na liście rezerwowej oczekują na ewentualne przesunięcie na liście rankingowej.

Więcej informacji:

Lista dokumentów wymaganych od osób zakwalifikowanych na studia

Rekrutacja krok po kroku

—————-

Kandydatów, którzy są jeszcze zainteresowani podjęciem studiów na Uniwersytecie Warszawskim zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia, na które trwa jeszcze rejestracja lub w ewentualnej II turze rekrutacji (uruchamianej w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na danym kierunku studiów).

W przypadku uruchomienia II tury rekrutacji będzie ona przebiegać wg terminów określonych dla poszczególnych kierunków studiów w harmonogramie rekrutacji na rok 2019/2020, w tym na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w terminie 12.08-11.09.2019.

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie zakończona

| Mario Ojeda Martín

W dniu 5 lipca 2019 r. rejestracja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie, a także część pozostałych studiów została zamknięta.

  • Kandydatów, którzy dokonali zapisów na studia zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. dalszych kroków rekrutacji, opłaty rekrutacyjnej, dokumentów wymaganych od osób zakwalifikowanych na studia oraz terminami ewentualnych egzaminów, ogłoszenia wyników i składania dokumentów (dostępnymi przy każdym kierunku studiów). 
  • Kandydatów, którzy nie dokonali zapisu, a są zainteresowani podjęciem studiów na Uniwersytecie Warszawskim zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia, na które trwa jeszcze rejestracja lub w ewentualnej II turze rekrutacji (uruchamianej w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na danym kierunku studiów). W przypadku uruchomienia II tury rekrutacji będzie ona przebiegać wg terminów określonych dla poszczególnych kierunków studiów w harmonogramie rekrutacji na rok 2019/2020, w tym na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w terminie 12.08-11.09.2019.

Skrócony czas pracy Biura ds. Rekrutacji

| Mario Ojeda Martín

Ze względu na trudne warunki pogodowe (wysokie temperatury) praca biur mieszczących się w Pałacu Kazimierzowskim może ulec skróceniu. W związku z tym zalecamy wizyty w Biurze ds. Rekrutacji do godziny 14:00 albo wcześniejszy kontakt telefoniczny celem uzyskania informacji dot. godzin przyjęć interesantów.

 

Kontakt:

Biuro ds. Rekrutacji UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
tel.: +48 22 55 24 -041 (-042)
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Dla kandydatów z zagranicy:
tel.: +48 22 55 24
-043, -048, -075, -002
e-mail:
admission@uw.edu.pl

godziny przyjęć:

  • pon.-czw. (9:00 - 15:00); piątek – dzień wewnętrzny (Biuro nie przyjmuje interesantów)
  • w okresie czerwiec-wrzesień: pon.-pt. (9:00 - 15:00)

http://rekrutacja.uw.edu.pl/

 

Rozpoczęcie rejestracji na studia

| Mario Ojeda Martín

W dniu 5 czerwca 2019 r. ruszyła rejestracja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz większość studiów drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020. Zapraszamy do zapisów  [zakładka OFERTA]

 

UWAGA! W celu zapisania się na studia należy uzupełnić wszystkie wymagane dane w Formularzach osobowych (w zakładce "Wykształcenie"), tj.:  

- uzupełnić dane dotyczące wykształcenia (świadectwa lub dyplomu) oraz nacisnąć "zapisz i dodaj dokument",

- uzupełnić dodatkowe dane o wykształceniu oraz nacisnąć "zapisz", a następnie nacisnąć "zapisz i edytuj wyniki egzaminów",

- zaznaczyć przedmioty i poziomy egzaminów (maturalnych lub ze studiów wyższych), a także wyniki tych egzaminów, jeśli kandydat posiada już świadectwo dojrzałości lub dyplom oraz nacisnąć "zapisz i wróć".

Kandydaci z polską nową maturą (2005-2019) zaznaczają w formularzu tylko egzaminy pisemne.

film instruktażowy 

Kandydat może zapisać się na wybrany kierunek studiów przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości / dyplomu szkoły wyższej. Jeżeli kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych / ocen na dyplomie, wyniki te należy uzupełnić na koncie do ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów lub w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich stacjonarnych (oraz niestacjonarnych, jeśli obowiązują takie same terminy, jak na stacjonarne) do dnia 10 lipca 2019. Numer i datę świadectwa / dyplomu można uzupełnić po kwalifikacji (przed wydrukiem ankiety osobowej).