This is a test installation! It cannot be used to register for studies!
European Union
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Management Studies in the field of Negotiation in Business

Details
Code SP-ZA-NB
Organizational unit Faculty of Management
Field of studies Management
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 30
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
psm@wz.uw.edu.pl
Office opening hours Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty 8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00
WWW address http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/NB/
Required document
  • Higher education
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

Program studiów ma na celu przybliżenie słuchaczom obszaru negocjacji  biznesowych. Omawiamy pojęcie konfliktów, które są punktem wyjścia do negocjacji. Główny nacisk położony jest na zajęcia warsztatowe, interaktywne, mające się prowokować uczestników do trenowania konkretnych umiejętności negocjacyjnych. Opieramy zajęcia na grach symulacyjnych. Wyjaśniamy przy tym podstawowe taktyki i techniki negocjacyjne w celu podnoszenia świadomości słuchaczy w tym zakresie. Wartością dodaną tych studiów jest zwiększenie skuteczności prowadzonych na co dzień negocjacji oraz zbudowanie pewności siebie w sytuacjach konfliktowych

Kandydaci

Studia skierowane są w szczególności do kadr menedżerskich i pracowniczych przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego, osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych, członków rad nadzorczych.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (170 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Negocjacje, Kulturowy kontekst negocjacji, Negocjacje międzynarodowe, Komunikacja w negocjacjach, Budowanie zespołów, Savoir vivre, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Elementy prawa w negocjacjach, Doradztwo organizacyjne, Public Relations, Budowanie przewagi konkurencyjnej, Seminarium specjalistyczne.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Beata Glinka, dr hab. Igor Postuła, dr hab. Mariusz Trojanowski, dr Aleksander Chrostowski, dr Michał Mijal, dr Agnieszka Postuła, mgr Jan Bełdycki, dr Agnieszka Brzozowska, dr Julita Majczyk, mgr Leszek Olszanowski, dr Tomasz Rosiak, mgr Beata Tokaj-Smoczkiewicz.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Zaliczenia

Udział w warsztatach, prace pisemne (indywidualne i zespołowe), prezentacje, obrona pracy dyplomowej.

Absolwenci

Wiedza i umiejętności z zakresu negocjacji skutecznie ułatwią działania w obrębie organizacji zarówno publicznych, jak i prywatnych. Umiejętne prowadzenie negocjacji dzięki pozyskanej w trakcie studiów wiedzy, zwiększy skuteczność poprzez wykorzystanie poznanych podczas studiów metod i narzędzi. Wiedza w zakresie negocjacji i komunikacji pozwoli na konstruowanie efektywnych metod działania absolwentom zatrudnionym w różnego rodzaju organizacjach.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklaracja płatności czesnego, życiorys. Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Czesne

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)