This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Management Studies in Business Technology Innovation

Details
Code SP-ZA-ITwB
Organizational unit Faculty of Management
Field of studies Management
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 30
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Office opening hours Środy i czwartki 10.00-14.00,
piątki 12.00-18.00,
soboty 8.00-14.00,
niedziele 8.00-12.00
WWW address http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/ITWB/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (05.06.2019 00:01 – 30.09.2019 23:59)

Program „Innowacyjne Technologie w Biznesie” ma na celu przygotowanie przyszłych kadr kierowniczych różnych szczebli zarządzania do optymalnego wykorzystania innowacji w rozwoju biznesu pod kątem kreatywnego zaangażowania zdobyczy technologicznych do dynamicznego rozwoju ich firm i osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku. 

 

Kandydaci

Kandydatami na studia mogą być: osoby z kadr kierowniczych spółek, małych i średnich przedsiębiorstw, osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych, osoby przygotowujące się do przejęcia firmy rodzinnej, właściciele małych i średnich firm, osoby uczestniczące w projektach nie tylko informatycznych, przyszli kierownicy projektów, analitycy i projektanci systemów informatycznych, osoby odpowiadające za rozwój informatyki w organizacji, osoby współpracujące z informatykami itp.

 

Opis Studiów

Program studiów

Program nastawiony jest na zastosowanie wiedzy z obszaru metodyk zarządzania projektami i zarządzania technologiami w celu przygotowania słuchaczy do rozwiązywania problemów firm w których pracują, bądź firm, którymi kierują. W procesie dydaktycznym programu oprócz kadry akademickiej uczestniczą eksperci z firm doradczych i praktycy z różnych dziedzin gospodarki. Program w dużej mierze oparty jest na studiach przypadków. 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu.

Zaliczenia

Zaliczenie wszystkich przedmiotów, napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Absolwenci

Absolwenci Podyplomowych Studiów Menedżerskich Zarządzanie Wdrażaniem Zintegrowanych Systemów Informatycznych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane przez Wydział Zarządzania UW zgodne z wymaganiami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Absolwenci uzyskają wiedzę pozwalającą na kompleksowe zarządzanie zintegrowanymi systemami informatycznymi w oparciu o stosowane metodyki zarządzania i współczesne rozwiązania infrastrukturalne oraz najnowszą wiedzę na temat innowacyjnych technik zarządzania organizacją.
Absolwenci tych studiów będą przygotowani do pracy w:
-   przedsiębiorstwach działających na rynku polskim (zarówno polskich, jak i zagranicznych) – głównie w pionach zarządzania, informatyki i sprzedaży,
-   firmach informatycznych jako: analitycy systemów informacyjnych przedsiębiorstw, projektanci systemów zarządzania wspomaganych mediami informatycznymi i wdrożeniowcy systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych, kierownicy projektów informatycznych i doradcy,
-  biurach i firmach doradztwa gospodarczego, jako specjaliści od zastosowań systemów informatycznych w gospodarce,
-  organach samorządu terytorialnego (w gminach, powiatach, województwach) – w komórkach rozwoju regionalnego i przy wprowadzaniu mediów społeczeństwa informacyjnego do praktyki ich działania,
oraz prowadzenia własnej działalności, zwłaszcza w wirtualnej przestrzeni gospodarczej.

 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów), życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów), upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.

 

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Czesne

6 000 PLN (opłata jednorazowa)
6 400 PLN (opłata w 2 ratach)

6 600 PLN (opłata w 8 ratach)