This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Texts of Contemporary Culture

Details
Code SP-TWK
Organizational unit Institute of Polish Literature
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 30
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, pokój 25
tel. 0 22 55 21 020
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
WWW address http://www.ilp.uw.edu.pl/strona-glowna-ilp/studia-podyplomowe/teksty-wspolczesnej-kultury/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (16.03.2019 00:01 – 15.12.2020 23:59)

Objęte programem studiów zajęcia służą rozwijaniu umiejętności posługiwania się różnymi formami tekstowymi, analizy formalnej, krytycznej, porównawczej przekazów literackich, kulturowych, naukowych, dziennikarskich. Przedmiotem studiów są teksty reprezentatywne dla kultury współczesnej (jak teksty digitalne czy teksty kultury młodzieżowej), reprezentujące różne style i pełniące różne funkcje (jak tekst artystyczny, popularny czy użytkowy). Ważne miejsce w programie zajmuje najnowsza literatura polska i światowa, współczesne gatunki dziennikarskie, przekazy medialne czy zagadnienia krytyki sztuki.

Kandydaci

Studia powinny zainteresować osoby chcące doskonalić swoje umiejętności posługiwania się rozmaitymi formami tekstowymi w mowie i piśmie, uzupełnić dotychczasowe wykształcenie czy podnieść kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Adresowane są do osób zarówno planujących podjąć pracę, jak i już pracujących w następujących zawodach: nauczyciel przedmiotów humanistycznych, redaktor wydawnictw książkowych i czasopism, tłumacz, rzecznik prasowy, krytyk sztuki, dziennikarz czy copywriter. Zapraszamy także obecnych i przyszłych pracowników instytucji kultury.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (160 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Etyka tekstu, Gatunki dziennikarskie, Interteksty i remediacje, Krytyka sztuki, Najnowsza literatura polska, Najnowsza literatura światowa, Semiotyka i retoryka medialna, Tekst digitalny, Tekst kultury (zagadnienia ogólne), Tekst kultury popularnej i tekst użytkowy, Teksty kultury młodzieżowej, Warsztaty analityczno-interpretacyjne, Współczesny tekst artystyczny.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski, prof. dr hab. Ewa Paczoska, prof. UW dr hab. Michał Kuziak, prof. UW dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW dr hab. Tomasz Wójcik, prof. UW dr hab. Andrzej Zieniewicz, dr hab. Anna Cegieła, dr hab. Żaneta Nalewajk, dr Agata Hącia, dr Joanna Jeziorska-Haładyj, dr Łukasz Wróbel, mgr Magda Nabiałek, mgr Wojciech Świdziński, reżyser Paweł Wodziński.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne, co 2 tygodnie

Zaliczenia

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z dwóch wybranych przez studenta przedmiotów. Formę zaliczenia oraz egzaminu ustala prowadzący.

Absolwenci

Absolwentowi naszych studiów zapewniamy: podniesienie kwalifikacji w zawodach wykorzystujących umiejętność posługiwania się rozmaitymi formami tekstowymi w mowie i w piśmie, rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i wyjaśniania mechanizmów rządzących różnymi tekstami kultury, doskonalenie umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny tekstów kultury współczesnej.

Rekrutacja

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne

3 400 PLN