This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
 • log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies Administration - direction : Inspection, Supervision and Audit of Public Administration

Details
Code SP-SK
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Administration
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 70
Duration 2 semesters
Recruitment committee address Collegium Iuridicum I
Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 24 316
sekretarz: mgr Bernadeta Piekarska
e-mail: psa@wpia.uw.edu.pl
Office opening hours Wtorki i czwartki w godz. 10.00-14.00
WWW address http://www.wpia.uw.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (16.03.2019 00:01 – 31.10.2019 23:59)

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (224 godziny) obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie do administracji publicznej i prawa administracyjnego, Ustrój administracji publicznej - Procedura administracyjna - Finanse publiczne - Teoretyczne i prawne aspekty kontroli i nadzoru - Prawny system kontroli administracji publicznej, Organizacja i technika kontrola wewnętrzna, Audyt wewnętrzny w jednostkach finansów publicznych, Metodyka i techniki audytu, Kontrola wewnętrzna w jednostkach administracji publicznej, Podstawowa problematyka zarządzania organów w urzędzie administracyjnym, Podstawy rachunkowości w jednostkach finansów publicznych, Nadzór w zdecentralizowanej administracji publicznej, Procedury w kontroli wewnętrznej, Procedura realizacja audytu, System kontroli zewnętrznej nad administracją, Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, Audyt informatyczny, Psychologiczne aspekty kontroli i audytu.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. UW dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, doc. dr Jarosław Maćkowiak, dr Maksymilian Cherka, mgr Miłosz Anczakowski. Dodatkowo obowiązkowe są dwa konwersatoria w semestrze na zaliczenie i seminarium dyplomowe w 2. semestrze.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy dwudniowe sobotnio-niedzielne, przeciętnie 1 raz w miesiącu.

Zaliczenia

6 egzaminów (pierwszy semestr)
4 egzaminy (drugi semestr)

Rekrutacja od 07.05.2019 r. do 30.09.2019 r.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia*;
 2. Życiorys;
 3. Odpis dyplomu studiów wyższych. W przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się złożenie kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim (potwierdzony notarialnie, oryginał do wglądu);
 4. Umowa o odpłatności za studia podyplomowe (2 egz.)*;
 5. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (2 egz.)*;
 6. Kserokopia dowodu osobistego;
 7. 2 zdjęcia wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem pesel);

*wygenerowane dokumenty są dostępne w zakładce moje konto -> zgłoszenia rekrutacyjne w systemie rejestracyjnym (irk.podyplomowe.uw.edu.pl).

Czesne

5900 zł - Opłata  jednorazowa, płatna do 10 października 2019 r.
6100 zł - Opłata w w systemie ratalnym:

 • I rata (2100 zł) płatna do 10 października 2019 r.
 • II rata (2000 zł) płatna do 15 stycznia 2020 r.
 • III rata (2000 zł) płatna do 15 marca 2020 r.