This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
 • log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies in Administration

Details
Code SP-SA
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Administration
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 70
Duration 3 semesters
Recruitment committee address Collegium Iuridicum I
Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 24 316
sekretarz: mgr Bernadeta Piekarska
e-mail: psa@wpia.uw.edu.pl
Office opening hours Wtorki i czwartki w godz. 10.00-14.00
WWW address http://www.wpia.uw.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (16.03.2019 00:01 – 31.10.2019 23:59)

Opis Studiów

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządów terytorialnych.

Program studiów

Program studiów (285 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Podstawowe pojęcia prawoznawstwa, Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego, Nauka administracyjna i zagadnienia samorządu terytorialnego, Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego, Prawo administracyjne, Zagadnienia prawa cywilnego i handlowego, Prawo administracyjne gospodarcze, Wybrane zagadnienia prawa pracy, Wybrane zagadnienia prawa rolnego, Wybrane zagadnienia prawa finansowego, System postępowania administracyjnego, Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Adam Brzozowski, prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. dr hab. Andrzej Wach, prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, prof. dr hab. Marek Zubik, dr hab. Cezary Banasiński, doc. dr Marek Grzybowski, dr hab. Marek Szubiakowski, dr hab. Paweł Wojciechowski, dr Agnieszka Zwolińska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne, przeciętnie 1 raz w miesiącu.

Zaliczenia

4 egzaminy po każdym semestrze. Dodatkowo w 2 i 3 semestrze obowiązkowe są po 2 konserwatoria i 1 seminarium na zaliczenie.

Rekrutacja: od 7 maja do 30 września 2019 r.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia*;
 2. Życiorys;
 3. Odpis dyplomu studiów wyższych. W przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się złożenie kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim (potwierdzony notarialnie, oryginał do wglądu);
 4. Umowa o odpłatności za studia podyplomowe (2 egz.)*;
 5. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (2 egz.)*;
 6. Kserokopia dowodu osobistego;
 7. 2 zdjęcia wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem pesel);

*wygenerowane dokumenty są dostępne w zakładce moje konto -> zgłoszenia rekrutacyjne w systemie rejestracyjnym (irk.podyplomowe.uw.edu.pl).

Czesne

5250 zł - Opłata  jednorazowa, płatna do 10 października 2019 r.
5550 zł - Opłata w w systemie ratalnym:

 • I rata (1750 zł) płatna do 10 października 2019 r.
 • II rata (1850 zł) płatna do 15 stycznia 2020 r.
 • III rata (1950 zł) płatna do 15 marca 2020 r.