This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
 • log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate College of Property Mediation Trading Estate and Property Management

Details
Code SP-RM
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Law
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 150
Duration 2 semesters
Recruitment committee address Budynek Collegium Iuridicum im. Cezarego Berezowskiego, pok. 115 przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 27 200, e-mail: psrm@wpia.uw.edu.pl
Office opening hours Sekretariat mgr Beata Grochowska. Godziny otwarcia sekretariatu: od poniedziałku do piątku 09.00-15.00 w soboty zjazdowe, Kierownik Studium dr hab. Paweł Wojciechowski, e-mail: p.wojciechowski@wpia.uw.edu.pl
WWW address http://www.wpia.uw.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Szara Willa

Opis Studiów

Program studiów

Rzeczoznawstwo Majątkowe (Wycena nieruchomości) obejmuje następujące przedmioty: Podstawy wiedzy z zakresu prawa, Podstawy wiedzy ekonomicznej, Podstawy wiedzy technicznej, Rzeczoznawca majątkowy, Wycena nieruchomości, Umiejętności interdyscyplinarne, Seminarium dyplomowe i egzamin.

 

Program Studiów jest zgodny z minimalnymi wymogami programowymi określonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w rozporządzeniu z dnia 12 czerwca 2014 r. w zakresie wyceny nieruchomości.

 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (216 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Podstawy wiedzy z zakresu prawa, Podstawy wiedzy ekonomicznej, Podstawy wiedzy technicznej, Pośrednik w obrocie nieruchomościami, Obrót nieruchomościami, Umiejętności interdyscyplinarne, Seminarium dyplomowe i egzamin.

 

Zarządzanie nieruchomościami (288 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Podstawy wiedzy z zakresu prawa, Podstawy wiedzy ekonomicznej, Podstawy wiedzy technicznej, Zarządca nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Umiejętności interdyscyplinarne, Seminarium dyplomowe i egzamin.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zjazdy trzydniowe (piątki od 16.50, soboty oraz niedziele), średnio 1 raz na 2 tygodnie.

Zaliczenia

Pierwszy semestr kończy się egzaminem pisemnym.
Drugi semestr kończy się ustnym egzaminem dyplomowym.

Rekrutacja

 od 15 maja 2019 r.

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Limit miejsc: 150 (50 osób na każdym kierunku).

Rejestracja internetowa trwa od 15.05.2019r.
Dokumenty przyjmowane będą w terminie: od15.05.2019 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-14.00)

 

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia*;
 2. Życiorys
 3. Odpis dyplomu studiów wyższych;
 4. Umowa o odpłatności za studia podyplomowe (2 egz.)*;
 5. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (2 egz.)*;
 6. 3 zdjęcia wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego;

*wygenerowane dokumenty są dostępne w zakładce moje konto -> zgłoszenia rekrutacyjne w systemie rejestracyjnym (irk.podyplomowe.uw.edu.pl).

 

Informacja dla kandydatów w celu uznania zagranicznego dyplomu w Polsce - podjęcia lub kontynuacji studiów.

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc

 

Czesne

Kierunek: Rzeczoznawstwo majątkowe

4300 zł - Opłata  jednorazowa, płatna do 31 października 2019 r.
4600 zł - Opłata w systemie ratalnym (3 raty):

 • I rata (2000 zł) płatna do 31 października 2019 r.
 • II rata (1300 zł) płatna do 15 stycznia 2020 r.
 • III rata (1300 zł) płatna do 15 marca 2020 r.

Kierunek: Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

3800 zł - Opłata  jednorazowa, płatna do 31 października
4000 zł - Opłata w systemie ratalnym (2 raty):

 • I rata (2000 zł) płatna do 31 października 2019 r
 • II rata (2000 zł) płatna do 15 stycznia 2020 r