This is a test installation! It cannot be used to register for studies!
European Union
 • log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate College of Property Mediation Trading Estate and Property Management

Details
Code SP-RM
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Law
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 150
Duration 2 semesters
Recruitment committee address Budynek Collegium Iuridicum im. Cezarego Berezowskiego, pok. 115 przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 27 200, e-mail: psrm@wpia.uw.edu.pl
Office opening hours Sekretariat mgr Beata Grochowska. Godziny otwarcia sekretariatu: od poniedziałku do piątku 09.00-15.00 w soboty zjazdowe, Kierownik Studium dr hab. Paweł Wojciechowski, e-mail: p.wojciechowski@wpia.uw.edu.pl
WWW address http://www.wpia.uw.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

(show past turns)

Szara Willa

Opis Studiów

Program studiów

Rzeczoznawstwo Majątkowe (Wycena nieruchomości) obejmuje następujące przedmioty: Podstawy wiedzy z zakresu prawa, Podstawy wiedzy ekonomicznej, Podstawy wiedzy technicznej, Rzeczoznawca majątkowy, Wycena nieruchomości, Umiejętności interdyscyplinarne, Seminarium dyplomowe i egzamin.

 

Program Studiów jest zgodny z minimalnymi wymogami programowymi określonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w rozporządzeniu z dnia 12 czerwca 2014 r. w zakresie wyceny nieruchomości.

 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (216 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Podstawy wiedzy z zakresu prawa, Podstawy wiedzy ekonomicznej, Podstawy wiedzy technicznej, Pośrednik w obrocie nieruchomościami, Obrót nieruchomościami, Umiejętności interdyscyplinarne, Seminarium dyplomowe i egzamin.

 

Zarządzanie nieruchomościami (288 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Podstawy wiedzy z zakresu prawa, Podstawy wiedzy ekonomicznej, Podstawy wiedzy technicznej, Zarządca nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Umiejętności interdyscyplinarne, Seminarium dyplomowe i egzamin.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zjazdy trzydniowe (piątki od 16.50, soboty oraz niedziele), średnio 1 raz na 2 tygodnie.

Zaliczenia

Pierwszy semestr kończy się egzaminem pisemnym.
Drugi semestr kończy się ustnym egzaminem dyplomowym.

Rekrutacja

 od 15 maja 2019 r.

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Limit miejsc: 150 (50 osób na każdym kierunku).

Rejestracja internetowa trwa od 15.05.2019r.
Dokumenty przyjmowane będą w terminie: od15.05.2019 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-14.00)

 

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia*;
 2. Życiorys
 3. Odpis dyplomu studiów wyższych;
 4. Umowa o odpłatności za studia podyplomowe (2 egz.)*;
 5. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (2 egz.)*;
 6. 3 zdjęcia wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego;

*wygenerowane dokumenty są dostępne w zakładce moje konto -> zgłoszenia rekrutacyjne w systemie rejestracyjnym (irk.podyplomowe.uw.edu.pl).

 

Informacja dla kandydatów w celu uznania zagranicznego dyplomu w Polsce - podjęcia lub kontynuacji studiów.

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc

 

Czesne

Kierunek: Rzeczoznawstwo majątkowe

4300 zł - Opłata  jednorazowa, płatna do 31 października 2019 r.
4600 zł - Opłata w systemie ratalnym (3 raty):

 • I rata (2000 zł) płatna do 31 października 2019 r.
 • II rata (1300 zł) płatna do 15 stycznia 2020 r.
 • III rata (1300 zł) płatna do 15 marca 2020 r.

Kierunek: Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

3800 zł - Opłata  jednorazowa, płatna do 31 października
4000 zł - Opłata w systemie ratalnym (2 raty):

 • I rata (2000 zł) płatna do 31 października 2019 r
 • II rata (2000 zł) płatna do 15 stycznia 2020 r