This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies " Polish Philology in practice" - Editorial language text for advanced

Details
Code SP-RJTDZ
Organizational unit Institute of Applied Polish Studies
Field of studies Philology
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Admission limit 30
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-937 Warszawa
budynek Wydziału Polonistyki, pokój 47 na III piętrze
tel. (+48 22) 552 10 26
e-mail: podyplomowe.ips@uw.edu.pl
Office opening hours piątek, godz. 12.00 – 17.00
sobota, godz. 9.00 – 15.00
(od 1 lipca do 6 września)
czwartek, godz. 11.30 – 15.30
piątek, godz. 10.00 – 14.00
WWW address http://www.ips.polon.uw.edu.pl/blg.php?id=27
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2019 00:01 – 28.09.2019 23:59)

Studia dla zaawansowanych są adresowane do absolwentów ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu.

Kandydaci

Studia dla zaawansowanych są adresowane wyłącznie do absolwentów ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu, przy czym w nowym bloku mogą uczestniczyć zarówno aktualni słuchacze studiów, jak i absolwenci poprzednich edycji.

Opis studiów

Program studiów

Praca nad tekstem autorskim – warsztaty redaktorskie dla zaawansowanych
Problemy stylistyki teoretycznej
Teoria komunikacji w praktyce
Normatywne opracowanie tekstów specjalistycznych
Językowe opracowanie tekstu tłumaczonego
Elementy edytorstwa i typografii.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są m.in.: dr Tomasz Karpowicz, dr Jarosław Łachnik, dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty lub w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.

Zaliczenia

Prace pisemne, egzaminy ustne.

 

Absolwenci

Absolwent studiów jest przygotowany do realizowania trudnych i wymagających specjalistycznej wiedzy zadań z dziedziny redakcji językowej tekstu.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK),
  • odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane z systemu IRK),
  • jedno zdjęcie legitymacyjne.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne

2 400 zł (1 200 zł. za semestr)