This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies " Polish Philology in practice" - Editorial language text

Details
Code SP-RJT
Organizational unit Institute of Applied Polish Studies
Field of studies Philology
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Admission limit 30
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-937 Warszawa
budynek Wydziału Polonistyki, pokój 47 na III piętrze
tel. (+48 22) 552 10 26
e-mail: podyplomowe.ips@uw.edu.pl
Office opening hours piątek, godz. 12.00 – 17.00
sobota, godz. 9.00 – 15.00
(od 1 lipca do 6 września)
czwartek, godz. 11.30 – 15.30
piątek, godz. 10.00 – 14.00
WWW address http://www.ips.polon.uw.edu.pl/blg.php?id=27
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2019 00:01 – 28.09.2019 23:59)

Studia: Redakcja językowa tekstu są przeznaczone dla słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej − w związku z pracą wykonywaną przez nich w najróżniejszych wydawnictwach (naukowych, specjalistycznych, popularnonaukowych, popularnych itd.) czy wszelkich redakcjach prasowych (od prasy lokalnej poprzez środowiskową do ogólnopolskiej). Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach doskonalących ich umiejętności zawodowe, uzyskują też wiedzę przydatną w praktyce redaktorskiej: gruntownie poznają najtrudniejsze zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne, śledzą łatwe, trudne i najtrudniejsze zagadnienia poprawności językowej na przykładzie całych tekstów, ćwiczą obróbkę językową spójnych tekstów cudzych przeznaczonych do druku. Otrzymują zatem wiedzę niezbędną w pracy redaktorskiej w różnego typu instytucjach rynku wydawniczego i prasowego.

Dla słuchaczy mających doświadczenie nawet kilkunastoletnie systematyczne poznawanie polszczyzny najnowszej oznacza wygodną i efektywną aktualizację ich stanu wiedzy. Jednakże z zajęć skorzystają również początkujący korektorzy, redaktorzy językowi czy prowadzący. Swoje zainteresowania uporządkują miłośnicy polszczyzny, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. Skorzystają również ci studenci polonistyki, którzy podczas studiów filologicznych nie zostali przyjęci na zajęcia ze specjalizacji edytorsko-wydawniczej lub też nie starali się o taką kwalifikację, a po latach żałują.

 

Kandydaci

Wymagane jest ukończenie studiów humanistycznych I lub II stopnia, a w przypadku aktywnych zawodowo redaktorów z wydawnictw branżowych - studiów I lub II stopnia w zakresie nauk przyrodniczych, medycznych, ścisłych lub technicznych.

Opis studiów

Program studiów

Podstawy wiedzy o języku polskim
Współczesna stylistyka
Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej
Najnowsze polskie słownictwo 
Dyskusyjne zagadnienia gramatyczne
Nazwy własne w tekstach
Warsztaty redaktorskie − praca nad tekstem autorskim

Wykładowcy

Wśród prowadzących są m.in.: dr Tomasz Karpowicz, dr Jarosław Łachnik, dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.,  dr hab. Marzena Stępień.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty lub w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.

Zaliczenia

Prace pisemne, egzaminy ustne.

 

Absolwenci

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy redaktora językowego lub korektora tekstu w wydawnictwach i redakcjach prasowych.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK),
  • odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane z systemu IRK),
  • jedno zdjęcie legitymacyjne.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne

2 400 zł (1 200 zł. za semestr)