This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Eastern Studies

Details
Code SP-PSW
Organizational unit Faculty of Oriental Studies
Field of studies Cross - Cultural Relations, International Relations
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 26
Duration 2 semestry
Recruitment committee address ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, pokój 161, I piętro tel. 0 22 55 27 991
Office opening hours Od poniedziałku do czwartku 10.00-14.00
WWW address http://www.studium.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (16.03.2019 00:01 – 15.12.2020 23:59)


Kandydaci

Preferowani są  absolwenci studiów humanistycznych lub osoby zajmujące się zawodowo problematyką wschodnią.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Polska polityka wschodnia, Sowietologia, Zagadnienia narodowościowe Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu, Historia Rosji do 1918 r., Historia ZSRR, Dzieje Rosji po 1991 r., Geopolityka, Postkomunizm, Bałkany 1917-1991, Stosunki międzynarodowe w regionie Europy Wschodniej i Europy Środkowej, Geografia polityczna Europy Wschodniej, Środkowej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu, Ukraina 1917-2010, Białoruś 1991-2010, Państwa Bałtyckie 1917-2010, Federacja Rosyjska, Kaukaz i Azja Środkowa 1991-2010, System władzy Federacji Rosyjskiej, Współpraca wojskowa w regionie, Służby Specjalne ZSRR i Federacji Rosyjskiej, Służby Specjalne państw post-sowieckich.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są uznani badacze polityki zagranicznej, najczęściej jednocześni e dysponujący praktycznym doświadczeniem: pracownicy cywilnej służby państwowej, dyplomaci, wojskowi, praktycy z doświadczeniem biznesowym i w administracji m.in:  doc. dr Wiktor Ross, dr. Piotr Marciniak, dr David Kolbaia, Adam Balcer, dr Rigels Halili, płk Tadeusz Krząstek, red. Maria Przełomiec, amb. Marek Gołkowski, Marek Menkiszak, dr Łukasz Jasina.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia soboty i niedziele, zjazdy dwa razy w miesiącu

Zaliczenia

Zaliczenie na ocenę lub egzamin.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Dyplom ukończenia studiów wyższych, wygenerowane podanie z systemu IRK,  życiorys lub  CV , 1 zdjęcie. 
po uprzedniej rejestracji w IRK .

Po uprzedzeniu nas drogą  mailową (studenckie.studium@uw.edu.pl)  istnieje możliwośc dostarczenia dokumentów na rozmową kwalifikacyjną, która odbędzie się 25 września b.r.

Opis rekrutacj

Rozpoczęcie naboru na studia podyplomowe poprzez zapisy  IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)

O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Czesne

7 500 PLN