This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Clinical diagnosis of child and its family

Details
Code SP-PS-DKD
Organizational unit Faculty of Psychology
Field of studies Psychology
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 24
Admission limit 36
Duration 3 semesters
Recruitment committee address ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
pokój 4
tel. 0 22 55 49 708
diagnozakliniczna@psych.uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 10:00-16:00, sobota 9:00-15:30,
W czasie wakacyjnym w weekendy nieczynne
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2019 00:01 – 14.10.2019 23:59)

Studia skierowane są do dyplomowanych psychologów, którym zależy na poszerzeniu i uaktualnieniu swojej wiedzy teoretycznej dotyczącej mechanizmów zaburzeń dzieci niezbędnej w procesie diagnozowania.
Program zajęć skonstruowany jest tak, aby umożliwić słuchaczom opanowanie umiejętności stosowania metod diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny, odpowiedniego doboru metod diagnozy do problemu klinicznego, a także interpretacji ich wyników w świetle teorii psychologicznych.

 

Kandydaci

Kandydatami na studia podyplomowe mogą być wyłącznie psychologowie, mający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w pracy klinicznej z dzieckiem i jego rodziną.

Opis Studiów

Program studiów

Na program studiów składa się 360 godzin dydaktycznych zajęć podzielonych na trzy bloki tematyczne:

1. Podejścia teoretyczne do rozpatrywania zaburzeń rozwoju dziecka i patologii rodziny.

2. Zasady postępowania i wnioskowania diagnostycznego.

3. Szczegółowe problemy diagnozy najczęściej spotykanych zespołów zaburzeń dziecięcych oraz specyficznych konstelacji w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Więcej informacji odnośnie programu: Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny

Wykładowcy

Prowadzący zajęcia są psychologami, wykładowcami i doktorantami Wydziału Psychologii UW oraz specjalistami spoza Wydziału.
Wśród naszych wykładowców są: prof. dr hab. Katarzyna Schier, dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW, dr hab. Barbara Tryjarska, dr hab. Grażyna Kmita, dr Olga Kriegelewicz, dr Marta Porębiak, dr Diana Senator, dr n. med. Krystyna Szymańska, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, dr Marta Wąs, dr Małgorzata Woźniak-Prus, mgr Małgorzata Dąbrowska, mgr Maria Keller-Hamela, dr Eliza Kiepura, dr Magdalena Górska-Michałowska

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie egzaminu teoretycznego oraz pracy będącej studium przypadku, a także uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objetych programem zajęć.

Absolwenci

Kandydatami na studia podyplomowe mogą być psychologowie, mający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie psychologa, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w pracy klinicznej z dzieckiem i jego rodziną.

 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie - dodaje się w postaci elektronicznej w IRK, życiorys.
Podanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu. Następnie należy złożyć w Sekretariacie Studiów Podyplomowych Wydziału Psychologii UW wymienione dokumenty wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów. Można je także przesłać listem poleconym.

Opis rekrutacji

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. Pierwszym etapem jest rejestracja przez system IRK, drugim rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.

 

Czesne

9 000 PLN - opłata jednorazowa
Raty:
2 x 3 200 PLN i 1 x 2 800 PLN = 9 200 PLN
4 x 1 600 PLN i 2 x 1 500 PLN = 9 400 PLN