This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Coaching in Organizations

Details
Code SP-PS-CO
Organizational unit Faculty of Psychology
Field of studies Psychology
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 18
Admission limit 36
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 0 22 55 49 708
coach@psych.uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00 , od 1 lipca do 15 wrzesnia w weekendy nieczynne
WWW address http://www.podyplomowe.psychologia.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2019 00:01 – 14.10.2019 23:59)

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i realizacji coachingu w organizacji, a także wykorzystania go w kontekście bieżących zadań w firmie, takich jak, wdrażanie zmian. Studia są pomyślane w taki sposób, by z jednej strony dostarczyć wiedzę z zakresu psychologii, leżącą u podstaw coachingu, a z drugiej skupić się jednocześnie na praktyce projektowania i realizowania coachingu w organizacji.

Kandydaci

Studia są przeznaczone zarówno:
dla coachów - którzy pracują bądź chcą pracować jako coachowie, świadcząc usługi dla firm,
dla pracowników działów HR - którzy planują i organizują w swoich firmach usługi coachów zewnętrznych czy wewnętrznych
dla menedżerów - którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać umiejętności coachingu.

Opis Studiów

Program studiów

Program zajęć (245 godzin, 66 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty:  Coaching wielopoziomowy - techniki pracy w coachingu indywidualnym, Coaching jako narzędzie rozwoju menedżera, Techniki twórczego myślenia - kreatywność i rozwiązywanie problemów, Wdrażanie zmian w organizacji - coaching jako narzędzie pomocnicze w zarządzaniu, Dynamika grup i coaching zespołowy, Indywidualne sesje coachingu, Superwizje coachingu, Wartość coachingu w biznesie.
Więcej o programie studiów na stronie http://www.podyplomowe.psychologia.pl

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr Dorota Kobylińska, dr Maciej Stolarski, mgr Benedykt Peczko, mgr Bogusława Matuszewska, mgr Krzysztof Pawlik, mgr Piotr Pawłowski, mgr Artur Rzepecki, mgr Grzegorz Zawiłowski, mgr Robert Reinfuss.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

Zaliczenia

Zajęcia w większości zaliczane są na podstawie aktywności podczas zajęć. Ocena końcowa ze studiów wyliczana na podstawie oceny z testu, obejmującego zakres większości zajęć oraz oceny z jednego przedmiotu „Coaching wielopoziomowy…”, przy czym większa waga przypisana jest ocenie z testu.

Absolwenci

Absolwent powinien charakteryzować się:
- znajomością wiedzy na temat procesu coachingu, jego funkcji w organizacji oraz sposobów wdrażania i realizacji, z uwzględnieniem respektowania zasad etycznych,
- znajomością podstaw psychologicznych coachingu indywidualnego i zespołowego,
- umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej i poznanych metod w planowaniu i realizacji coachingu w organizacji.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys.
Podanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Wszystkich kandydatów zaprosimy na rozmowę wstępną.

Czesne

12 000 PLN - opłata jednorazowa
Raty:
2 x 6100 PLN = 12200 PLN
4 x 3100 PLN = 12400 PLN