This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
 • log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Labour Law

Details
Code SP-PP
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies -, Law
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 150
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Oboźna 6,
00-332 Warszawa, pokój 1.11
tel. 0 22 55 20 479,
e-mail: paproag@wpia.uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00, w soboty zjazdowe 8.30-10.00
WWW address http://www.wpia.uw.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Collegium Iuridicum III ul. Oboźna 6

Celem studiów jest kompleksowe przedstawienie najważniejszych instytucji polskiego i europejskiego prawa pracy, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i w kontekście ich funkcjonowania w praktyce. Program obejmuje zarówno wykłady o charakterze ogólnym (różne formy zatrudnienia, czas pracy, urlopy pracownicze czy wynagrodzenie za pracę), jak też zajęcia pomagające w codziennym stosowaniu prawa pracy.

Kandydaci

Studia adresowane są do bardzo szerokiego kręgu odbiorców - osób zajmujących się problematyką kadrową, pracodawców i kadry kierowniczej, prawników, a także pracowników administracji publicznej, w tym osób zajmujących się implementacją prawa wspólnotowego. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie minimum tytułu licencjata, magistra (lub równorzędnego).

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje zarówny wykłady o charakterze ogólnym, jak tez zajęcia pomagające w codziennym stosowaniu prawa pracy. Obejmuje nastepujące przedmioty: Wprowadzenie do prawa pracy, Różne formy zatrudnienia, Kształtowanie treści stosunku pracy, Ustanie i zmiana treści stosunku pracy, Wynagrodzenie za pracę, Czas pracy, Urlopy pracownicze i inne przerwy w pracy, Elastyczne formy zatrudnienia i ochrona interesów pracodawcy, Dokumentacja pracownicza, Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy, Działalność socjalna pracodawcy, Odpowiedzialność stron stosunku pracy, Prawo pracy wobec restrukturyzacji przedsiębiorstw, Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy nad warunkami pracy, Zbiorowe prawo pracy, Techniki tworzenia specyficznych źródeł prawa pracy, Europejskie prawo pracy, Prawo urzędnicze, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Prawo pracy w szkołach wyższych, Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy, Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Ludwik Florek, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka, dr hab. Monika Latos-Miłkowska, dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk,  dr Elżbieta Łojko, dr Anna Dubowik, dr hab. Dorota Dzienisiuk, dr Piotr Grzebyk, dr Tomasz Niedziński, dr Michał Raczkowski, dr Eliza Maniewska, dr Dominika Dorre-Kolasa, dr Joanna Górska, sędzia Anna Lubińska-Harczuk, Piotr Wojciechowski - ekspert prawa pracy, Halina Tulwin, Karolina Główczyńska-Woelke. Zajęcia poświęcone problematyce bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy prowadzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

Zaliczenia

W trakcie studiów 4 egzaminy z wiodących przedmiotów i zaliczenia wynikające z programu studiów.

Absolwenci

Studia są przeznaczone dla wszystkich osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, uzyskując najwyższy stopień wykształcenia akademickiego w tej specjalności.

Rekrutacja

   Rekrutacja od 15 maja do 29 lipca 2019 r., ewentualna rekrutacja dodatkowa: od 3 do 20 września 2019 r. 

   Planowane rozpoczęcie zajęć - październik 2019 r.

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia*;
 2. Odpis dyplomu studiów wyższych;
 3. Umowa o odpłatności za studia podyplomowe (3 egz.)*;
 4. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (2 egz.)*;
 5. Kserokopia dowodu osobistego;
 6. 1 zdjęcie wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego;

*wygenerowane dokumenty są dostępne w zakładce moje konto -> zgłoszenia rekrutacyjne w systemie rejestracyjnym (irk.podyplomowe.uw.edu.pl).

Dokumenty należy wydrukować z systemu IRK i podpisać.

Kompletne dokumenty po elektronicznym zarejestrowaniu się na stronie należy składać: pokój 1.11 pierwsze piętro budynek przy ul. Oboźnej 6 lub wysłać pocztą na adres studium: Podyplomowe Studium Prawa Pracy Wydział Prawa i Administracji UW Collegium Iuridicum III, ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa

Czesne

4500 zł - Opłata  jednorazowa, płatna do 15 października 2019 r.
4800 zł - Opłata w w systemie ratalnym (2 raty):

 • I rata (2400 zł) płatna do 15 października 2019 r.
 • II rata (2400 zł) płatna do 15 stycznia 2020 r.

5000 zł - Opłata w w systemie ratalnym (4 raty):

 • I rata (1250 zł) płatna do 15 października 2019 r.
 • II rata (1 250 zł) płatna do 15 stycznia 2020 r.
 • III rata (1250 zł) płatna do 15 marca 2020 r.
 • IV rata (1250 zł) płatna do 15 maja 2020 r.