This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
 • log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Humanitarian Aid

Details
Code SP-PH
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Law
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 50
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, CIUW, pokój 6
tel. (22) 55 24 367
e-mail: psph@wpia.uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do czwartku 9.00-15.00
WWW address http://www.wpia.uw.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (16.03.2019 00:01 – 15.12.2020 23:59)

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (178 godzin) obejmuje następujące moduły tematyczne: moduł wstępny, moduł geopolityczno-prawny, moduł „Klastry pomocy humanitarnej”, moduł „Cykl pisania projektów”, moduł „Praca w terenie”. Opcjonalnie można wziąć udział w kursie pierwszej pomocy w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są profesorowie i adiunkci Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy (sobota i niedziela), przeciętnie co 2-3 tygodnie.

Zaliczenia

Kolokwia modułowe na ocenę. Ocena ostateczna zostaje ustalona na podstawie średniej ocen modułowych. Warunkiem zaliczenia jest również systematyczny udział w zajęciach.

Rekrutacja

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.
Prosimy o składanie dokumentów w terminie od 3 czerwca do 24 września, w godzinach 9:30- 15:00.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia*;
 2. Odpis dyplomu studiów wyższych;
 3. Umowa o odpłatności za studia podyplomowe (2 egz.)*;
 4. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (2 egz.)*;
 5. Kserokopia dowodu osobistego;
 6. 2 zdjęcia wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego;

*wygenerowane dokumenty są dostępne w zakładce moje konto -> zgłoszenia rekrutacyjne w systemie rejestracyjnym (irk.podyplomowe.uw.edu.pl).

Czesne

4000 zł - Opłata  jednorazowa, płatna do 31 października 2019 r.
4200 zł - Opłata w w systemie ratalnym (2 raty):

 • I rata (2100 zł) płatna do 31 października 2019 r.
 • II rata (2100 zł) płatna do 15 stycznia 2020 r.

 

Harmonogram zjazdów (I semestr 2019/20)

 • 12-13 października
 • 26-27października
 • 09-10 listopada
 • 23-24 listopada
 • 14-15 grudnia
 • 11-12 stycznia
 • 25-26 stycznia