This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Course in European Union Law

Details
Code SP-PE
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Law
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 50
Duration 2 semesters
Recruitment committee address Collegium Iuridicum IV
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47,
00-347 Warszawa, pokój 115
tel. 0 22 55 27 200,
tel./faks 0 22 55 27 203
sekretarz: mgr Beata Grochowska
e-mail: pspue@wpia.uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00 oraz w soboty zjazdowe
WWW address http://www.wpia.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Program studiów jest skierowany przede wszystkim do osób zainteresowanych zagadnieniami prawa europejskiego oraz wszystkich tych, dla których wiedza z tego zakresu będzie użyteczna w praktyce zawodowej. Takie założenie ma swoje implikacje zarówno dla koncepcji organizacyjnych (zajęcia w soboty i niedziele), jak i programowych (odpowiedni dobór tematyki zajęć).

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest bez wątpienia wielkim wyzwaniem dla praktyki obrotu prawnego, wymaga tym samym prowadzenia intensywnych działań edukacyjnych.

Zadaniem studiów jest przygotowanie przedstawicieli różnych zawodów prawniczych oraz urzędników państwowych i samorządowych do stosowania prawa Unii Europejskiej oraz udzielania skutecznej pomocy prawnej przy dochodzeniu roszczeń wynikających z tego prawa. Dobór wykładowców oraz przyjęte techniki nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny zajęć. Wykłady prowadzą najlepsi specjaliści z WPiA oraz przedstawiciele praktyki prawniczej.

Kandydaci

Osoby zainteresowane prawem Unii Europejskiej, prawnicy, ekonomiści, absolwenci zarządzania, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, wszyscy ci, którym wiedza z zakresu prawa Unii Europejskiej będzie przydatna w praktyce zawodowej.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (170 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Europejskie prawo autorskie, Europejskie prawo podatkowe, Europejskie prawo spółek, Europejskie prawo własności przemysłowej, Europejskie prawo żywnościowe, Jurysdykcja sądów cywilnych oraz wzajemne uznawanie orzeczeń, Ochrona konkurencji w Unii Europejskiej, Ochrona konsumenta w UE, Polityka UE w dziedzinie środowiska i ochrony klimatu, Polska polityka integracyjna, Pomoc publiczna w Unii Europejskiej, Prawo energetyczne Unii Europejskiej, Stosowanie prawa Unii Europejskiej w praktyce sądów krajowych i krajowych organów administracji,  Stosunki zewnętrzne i polityka handlowa UE, Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Usługi społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Źródła prawa Unii Europejskiej.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Monika Dąbrowska, prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska, prof. dr hab. Witold Modzelewski, prof. dr hab. Adam Opalski, prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak, dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, dr hab. Przemysław Polański, dr hab. Dorota Dzienisiuk, dr hab Dobrochna Bach-Golecka, dr Piotr Bogdanowicz, dr Rudolf Ostrihansky,  dr Katarzyna Karasiewicz, dr Marta Sendrowicz, dr Magdalena Słok-Wódkowska, dr Maciej Taborowski, dr Łukasz Żelechowski, dr Marta Michałek-Gervais.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy dwudniowe, sobotnio-niedzielne, 2 razy w miesiącu.

Zaliczenia

6 egzaminów z wybranych przedmiotów (3 w sesji zimowej i 3 w sesji letniej).

Absolwenci

Osoba o gruntownej wiedzy z prawa Unii Europejskiej w wymiarze praktyki obrotu prawnego.

Rekrutacja

od 15 maja br.

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty

  1. Podanie o przyjęcie na studia*;
  2. Odpis dyplomu studiów wyższych;
  3. Umowa o odpłatności za studia podyplomowe (2 egz.)*;
  4. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (2 egz.)*;
  5. 3 zdjęcia wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego;

*wygenerowane dokumenty są dostępne w zakładce moje konto -> zgłoszenia rekrutacyjne w systemie rejestracyjnym (irk.podyplomowe.uw.edu.pl).

Czesne

4800 zł - Opłata  jednorazowa, płatna do 30 września br
5400 zł - Opłata w w systemie ratalnym (2 raty):

  • I rata (2700 zł) płatna do 30 września br
  • II rata (2700 zł) płatna do 1 lutego