This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies on Sexual Education

Details
Code SP-PE-WYSEK
Organizational unit Faculty of Education
Field of studies Education, Sexual Education
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 25
Admission limit 40
Duration 3 semesters
Recruitment committee address ul. Mokotowska 16/20,
00-561 Warszawa, pokój 116
tel. 22 62 83 466, 22 55 308 21
a.szewczyk@uw.edu.pl.
Office opening hours poniedziałki 15.30-16.00 oraz w soboty zjazdowe
WWW address http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Głównym celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu edukacji seksualnej i przygotowania do życia w rodzinie oraz nadanie uprawnień do realizacji przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” na różnych poziomach kształcenia. Brak odpowiedniego przygotowania większości wychowawców w tej dziedzinie w aspekcie wiedzy, swobody psychologicznej i metod powoduje, że zagadnienia seksualności przedstawiane są bądź jako coś wstydliwego i zakazanego, o czym się nie mówi, bądź przeciwnie - pod obłudnym hasłem „nieograniczonej wolności”, co rodzi brak właściwej odpowiedzialności u niedoświadczonej i nieprzygotowanej młodzieży. Specyfika kształcenia podyplomowego z zakresu wychowania seksualnego pozwoli na korelacje treści wiedzy z różnych dyscyplin wiedzy: antropologii, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii, seksuologii oraz umożliwi zdobycie umiejętności metodycznych do prowadzenia zajęć z zakresu seksualności człowieka i przygotowania do życia w rodzinie metodami interakcyjnymi. Organizacja zajęć, staranny dobór fachowej kadry do realizacji treści pozwoli na bardzo dobre przygotowanie słuchaczy studiów do prowadzenia zajęć.

Kandydaci

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich.

Opis Studiów

Program Studiów

Program studiów (350 godzin wykłady, ćwiczenia, seminaria, warsztaty) obejmuje następujące moduły: Podstawy wychowania do życia w rodzinie, Zagadnienia biomedyczne, Zagadnienia seksuologiczne, Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne i socjologiczne, Metodyka i dydaktyka przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są:

prof. dr hab. Maria Beisert, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. dr hab. med. Andrzej Jaczewski, prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Irmina Mięsowicz, prof. dr hab. Monika Płatek, prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska, dr hab. Danuta Duch, dr hab. Magdalena Środa, dr n. med. Wiesław Czernikiewicz, dr Alicja Długołęcka, dr n. med. Stanisław Dulko, dr Marek Jasiński, dr Krystyna Komosińska, dr hab. Anna Kowalewska, dr Aleksandra Piotrowska, dr n. med. Maria Pułtorak, dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska, ojciec Mirosław Pilśniak.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Zaliczenia

 Testy na zaliczenie modułów. Ustny egzamin końcowy. 

Absolwenci

Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia zajęć i pracy wychowawczej w zakresie integralnego ujęcia ludzkiej płciowości, pomocy młodym ludziom w rozumieniu dojrzałości psycho-seksualnej, kształtowania postaw prorodzinnych, podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących małżeństwa i rodziny, dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym, samodzielnego i pozytywnego działania w życiu społecznym zawodowym. Będzie także przygotowany w zakresie metodyki edukacji seksualnej obejmującej: realizację treści programowych przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” na wszystkich poziomach kształcenia, poznanie metod aktywizujących w przekazie treści edukacji seksualnej, np. warsztat: Jak rozmawiać o życiu seksualnym?, opanowanie efektywnej pracy wychowawczej w zakresie wiedzy o zdrowiu reprodukcyjnym i seksualnym, poznanie własnych indywidualnych umiejętności dotyczących przekazu wiedzy o seksualności człowieka. Nauczyciele otrzymują kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Inne osoby dokształcają się w tej dziedzinie jako wychowawcy, pracownicy poradni, pedagodzy szkolni, itd.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, 1 zdjęcie, życiorys, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów, ksero dowodu osobistego.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.
 

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej i/lub analiza dokumentów zgłoszeniowych oraz kolejność zarejestrowania się w IRK.

Czesne

4 650 PLN ( 1 550 PLN za jeden semestr )