This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies " Polish Philology in practice" - Polonistyka for teachers

Details
Code SP-PDN
Organizational unit Institute of Applied Polish Studies
Field of studies Philology
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Admission limit 30
Duration 3 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-937 Warszawa
budynek Wydziału Polonistyki, pokój 47 na III piętrze
tel. (+48 22) 552 10 26
e-mail: podyplomowe.ips@uw.edu.pl
Office opening hours piątek, godz. 12.00 – 17.00
sobota, godz. 9.00 – 15.00
(od 1 lipca do 6 września)
czwartek, godz. 11.30 – 15.30
piątek, godz. 10.00 – 14.00
WWW address http://www.ips.polon.uw.edu.pl/blg.php?id=27
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2019 00:01 – 28.09.2019 23:59)

Program studiów rozwija wiedzę uzyskaną przez słuchaczy w trakcie ich studiów magisterskich i uzupełnia ją o przygotowanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej. 

Kandydaci

Studia podyplomowe Polonistyka dla nauczycieli skierowane są do absolwentów studiów magisterskich w zakresie kierunków humanistycznych, którzy

posiadają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych.

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych. 

Opis studiów 

Program studiów

Literatura epok dawnych w dydaktyce szkolnej
Literatura XIX wieku w dydaktyce szkolnej
Literatura XX i XXI wieku oraz semiotyka tekstów kultury w dydaktyce szkolnej
Warsztat pracy z tekstem
Współczesny język polski jako przedmiot nauczania
Przeszłość języka polskiego
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej i technologie multimedialne
Kształcenie sprawności komunikacyjno-językowych uczniów
Metodyka języka polskiego w liceum
Seminarium dyplomowe.

Praktyki zawodowe 

Wykładowcy

Wśród wykładowców są m.in.: dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz., dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz., dr Andrzej Guzek, dr Dariusz

Dziurzyński, dr Tomasz Wroczyński, dr hab. Magdalena Trysińska, mgr Ewa Kozłowska, dr Joanna Frużyńska, dr Ewelina Kwapień. 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty lub w soboty i niedziele, co 2 tygodnie. 

Zaliczenia

Prace pisemne, egzaminy ustne. 

Absolwenci

Absolwent studiów polonistyka dla nauczycieli jest przygotowany do pracy nauczyciela polonisty w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. 

Rekrutacja 

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK),
  • odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane z systemu IRK),
  • jedno zdjęcie legitymacyjne.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Czesne

5 100 zł (1 700 zł za semestr)