This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
 • log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Course in Negotiation, Mediation and other alternative dispute resolution

Details
Code SP-NM
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Law
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 45
Duration 2 semesters
Recruitment committee address Collegium Iuridicum II
ul. Lipowa 4,
00-316 Warszawa, pokój 2.5
tel./faks 22 55 25 920, 22 55 25 921
sekretarz: mgr Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz
e-mail: psnim@wpia.uw.edu.pl
Office opening hours Poniedziałki 12.00-14.00,
środy 10.00-12.00
WWW address http://negocjacjemediacje.wpia.uw.edu.pl
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

http://negocjacjemediacje.wpia.uw.edu.pl

Kandydaci

Kandydaci na studia muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich). Studia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób posiadających wykształcenie prawnicze (studia polecane są szczególnie dla radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników, sędziów i prokuratorów). Ponadto na studia mogą być przyjęte osoby bez wykształcenia prawniczego, w szczególności osoby z wykształceniem ekonomicznym, socjologicznym, administracyjnym i psychologicznym oraz managerowie, posiadający podstawową wiedzę z zakresu prawa.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (190 godzin) obejmuje następujące zagadnienia: Teoria i psychologia konfliktu, Komunikacja interpersonalna, Negocjacje, Rodzaje negocjacji, Mediacja, Etapy mediacji, Etyka w negocjacjach i mediacjach, Rola mediatora, Rola prawa i prawników w mediacji, Przygotowanie klienta do mediacji, Regulacje polskie i międzynarodowe dotyczące mediacji, Zastosowanie mediacji w różnych rodzajach sporów, etc.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są:  dr hab. Ewa Gmurzyńska, dr hab. Monika Latos-Miłkowska, dr hab. Paweł Waszkiewicz, doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, doc. dr Elżbieta Łojko, doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza, doc. dr Anna Rosner, dr Michał Fajst, dr Agata Gójska, dr Rafał Morek, dr Aleksandra Winiarska, mgr Robert Boch, mgr Anna Cybulko, mgr Kinga Markert, mgr Maciej Tański, mgr Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, mgr Konrad Sobczyk, dr Małgorzata Wawrzyniak, mec. Sylwester Pieckowski, sędzia Rafał Cebula, sędzia Agnieszka Rękas.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (12 zjazdów).

Zaliczenia

Egzamin pisemny na zakończenie każdego semestru.

Rekrutacja

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia* z krótkim (1/2 strony) uzasadnieniem zainteresowania tematyką studiów;
 2. Życiorys
 3. Odpis dyplomu studiów wyższych;
 4. Umowa o odpłatności za studia podyplomowe (2 egz.)*;
 5. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (2 egz.)*;
 6. Kserokopia dowodu osobistego;
 7. 2 zdjęcia wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego;

*wygenerowane dokumenty są dostępne w zakładce moje konto -> zgłoszenia rekrutacyjne w systemie rejestracyjnym (irk.podyplomowe.uw.edu.pl).

Czesne

5500 zł - Opłata  jednorazowa, płatna do 15 października 2019 r.
5700 zł - Opłata w w systemie ratalnym (2 raty):

 • I rata (2850 zł) płatna do 15 października 2019 r.
 • II rata (2850 zł) płatna do 15 lutego 2019 r.

6200 zł - Opłata w w systemie ratalnym (4 raty):

 • I rata (1550 zł) płatna do 15 października 2019 r.
 • II rata (1550 zł) płatna do 15 listopada 2019 r.
 • III rata (1550 zł) płatna do 15 stycznia 2020 r.
 • IV rata (1550 zł) patna do 15 marca 2020 r.