This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
 • log in
 • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies "Polish Philology in Practice" - Media Without Barriers. Audiodescription (AD) and Subtitles for the Deaf

Details
Code SP-MBBAD
Organizational unit Institute of Applied Polish Studies
Field of studies Philology
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Admission limit 30
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-937 Warszawa
budynek Wydziału Polonistyki, pokój 47 na III piętrze
tel. (+48 22) 552 10 26
e-mail: podyplomowe.ips@uw.edu.pl
Office opening hours piątek, godz. 12.00 – 17.00
sobota, godz. 9.00 – 15.00
(od 1 lipca do 6 września)
czwartek, godz. 11.30 – 15.30
piątek, godz. 10.00 – 14.00
WWW address http://www.ips.polon.uw.edu.pl/blg.php?id=27
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.06.2019 00:01 – 28.09.2019 23:59)

 

Kandydaci

O przyjęcie na studia będą mogli ubiegać się absolwenci licencjackich lub magisterskich.

Opis studiów

Studia są skierowane do słuchaczy, którzy chcieliby zdobyć umiejętności opracowania dodatkowej ścieżki narracji audialnej przeznaczonej przede wszystkim dla niewidomych i słabowidzących konsumentów kultury wizualnej oraz napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, wspomagających odbiór utworów audiowizualnych. Słuchacze zapoznają się z zasadami opracowania skryptów AD oraz napisów dla niesłyszących, poznają specyfikę procesów poznawczych u osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, nabędą umiejętności redagowania skryptów odzwierciedlających właściwości języka przekazu w zakresie różnych sztuk. Otrzymają również wiedzę na temat historii, uregulowań prawnych i administracyjnych dotyczących usług ułatwiających dostęp do informacji i kultury dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i słuchu. 

Program studiów

Wprowadzenie do tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących
Odbiorcy audiodeskrypcji i napisów. Audiodeskrypcja dla dzieci
Główne elementy struktury audiodeskrypcji
Język i styl audiodeskrypcji
Nowoczesne technologie ułatwiające dostęp do informacji osobom z niepełnosprawnością sensoryczną
Audiodeskrypcja do filmów fabularnych, dokumentalnych i programów telewizyjnych oraz widowisk scenicznych (teatr, opera, taniec)
Audiodeskrypcja w galeriach sztuki i muzeach
Odczytywanie tekstu audiodeskrypcji
Napisy do filmów dla niesłyszących
Audiodeskrypcja w praktyceTryb studiów i częstotliwość zjazdów

Niestacjonarny, częstotliwość zjazdów niestandardowa.

Zaliczenia

Praca dyplomowa, sprawdzian pisemny, test, praca pisemna.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK),
 • odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane z systemu IRK),
 • jedno zdjęcie legitymacyjne,
 • list motywacyjny.

Opis rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni:

 • zarejestrować się na studia przez system IRK na stronie https://irk.oferta.uw.edu.pl
 • złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK), odpis lub poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane z systemu IRK), 1 zdjęcie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne

3 000 PLN (1 500 zł za semestr)