This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies in Culinary Culture

Details
Code SP-KK
Organizational unit Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization
Field of studies Ethnology and Cultural Anthropology, Cross - Cultural Relations, Sociology
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 25
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Nowy Świat 69,
00-927 Warszawa, pokój 2
tel./faks 0 22 55 20 134
kultura.kulinarna@isns.uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 11.00-14.00 oraz soboty zjazdowe 9.00-13.00
WWW address http://www.isns.uw.edu.pl/studia_podyplomowe_kultura_kulinarna.php
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (27.06.2019 13:56 – 27.09.2019 13:56)

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczek i słuchaczy z kulturowym i społecznym kontekstem wytwarzania, dystrybucji, przetwarzania i konsumpcji żywności. Słuchacze zostaną wprowadzeni w całościowe ujęcia zagadnienia, obejmujące aspekty socjologiczne antropologiczne, historyczne oraz ekonomiczne i polityczne.

Oferta studiów adresowana jest do przedstawicieli nauk społecznych (socjologia, antropologia. kulturoznawstwo, historia), jak również do profesjonalistów związanych z gastronomią, mediami i lokalną działalnością społeczną. Wiedza i praktyczne umiejętności nabyte podczas studiów mogą zostać wykorzystane przez dziennikarzy piszących o jedzeniu i prowadzących programy kulinarne, przez profesjonalnych bloggerów, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się zagadnieniami zdrowego żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego, profesjonalistów związanych z marketingiem produktów i usług gastronomicznych a także związanych z turystyką.

Kandydaci

Słuchaczem podyplomowych studiów Kultura Kulinarna może zostać absolwent studiów I lub II stopnia zainteresowany społeczno kulturowymi aspektami żywienia, pragnący nabyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć już posiadane.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (180 godzin) obejmuje następne przedmioty: Antropologia i socjologia kulinarna, Socjologia głodu, niedoboru i reglamentacji, Kulinarne ruchy społeczne, Prawo i etyka kulinarna, Technologia bezpiecznego żywienia, Obyczaje stołu w kulturze popularnej, Kuchnia jako marka regionalna i narodowa, Kuchnia w literaturze i sztuce, Metoda terenowa w antropologii kulinarnej, Staropolska kultura kulinarna - warsztaty, Obce kultury kulinarne.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, prof. dr hab. Joanna Kurczewska, prof. dr hab. Jacek Kurczewski, prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW dr hab. Beata Łaciak, dr Joanna Śmigielska, mgr Grzegorz Łapanowski, mgr Marcin Wojtasik.

Tryb studiów i częstotliwość

Zaoczny, zjazdy 2 razy w miesiącu

Zaliczenia

Uzgadniany przez prowadzącego z grupą na podstawie indywidualnego i/lub grupowego wykonania zadań, prac, prezentacji i projektów oraz aktywnego udziału w zajęciach (dyskusji, pracy w grupach), testu, pracy zaliczeniowej lub egzaminu.

Absolwenci

Absolwent i absolwentka studiów jest wyposażony/a w wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych aspektów jedzenia. Posiada umiejętności analizowania zjawisk społecznych i kulturowych związanych z jedzeniem z akademickiej perspektywy, komentowania ich oraz włączania nowoczesnej wiedzy o społeczno kulturowych aspektach jedzenia do procesu dydaktycznego. Posiada kompetencje związane z różnymi rodzajami działalności dotyczącej promocji zrównoważonego podejścia do jedzenia zarówno w perspektywie zdrowia jednostek jak i interesów społeczeństwa i środowiska. Posiada umiejętność współpracy przy projektach związanych z popularyzacją takiego podejścia (wykłady, warsztaty, kursy itp.).

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów: karta zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej), odpis dyplomu, 2 zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego (tylko w przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną).

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc lub tak długo aż zbierze się minimalna liczba osób pozwalająca na uruchomienie studiów.

Czesne

5 000 PLN