This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate History

Details
Code SP-HI-SPH
Organizational unit Institute of History
Field of studies History
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 15
Admission limit 45
Duration 3 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 592, 0 22 82 80 103,
podyplomowe.ih@uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00 (pokój 5 lub 7),
w soboty 8.30-15.30 (w terminach zjazdów)
WWW address http://www.ihuw.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2019 00:01 – 15.09.2019 23:59)

Studia adresowane są do miłośników historii oraz wszystkich tych, którym wiedza historyczna jest potrzebna w praktyce zawodowej. Umożliwiają one podniesienie kwalifikacji zawodowych, a w przypadku nauczycieli - uzyskanie dodatkowych uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Od kandydatów na dodatkową specjalizację nauczycielską (Moduł 4) oczekuje się uprawnień do nauczania pierwszego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

Kandydaci

Osoby z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera, które ukończyły dowolny kierunek studiów.

Osoby, które chcą realizować specjalizację nauczycielską: osoby z tytułem nauk humanistycznych, społecznych, filologii.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje 358 godzin zajęć dydaktycznych. Są to wykłady i ćwiczenia z historii powszechnej i historii Polski od starożytności do współczesności oraz konwersatoria z historii sztuki, historii wojskowości, historii idei, historii rodziny, historii gospodarczej i historii relacji narodowościowych prowadzone przez profesorów i adiunktów Instytutu Historycznego UW oraz ekspertów z innych ośrodków badawczych.

Dodatkowa specjalizacja nauczycielska - Moduł 4: Kompetencje do nauczania drugiego przedmiotu obejmuje 70 godzin zajęć z przedmiotów z zakresu dydaktyki szczegółowej i 60 godzin praktyk.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz, prof. dr hab. Andrzej Karpiński, prof. dr hab. Mirosław Nagielski, prof. dr hab. Romuald Turkowski, prof. UW dr hab. Jarosław Czubaty, prof. UW dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW dr hab. Ryszard Kulesza, dr hab. Katarzyna Błachowska, dr hab. Michał Leśniewski, dr hab. Maciej Mycielski, dr hab. Aneta Pieniądz, dr hab. Jacek Rzepka, dr hab. Piotr Węcowski, dr hab. Konrad Bobiatyński, dr Piotr Kroll, dr hab. Piotr Szlanta, dr Mateusz Wilk.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele średnio co 2 tygodnie

Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie pracy dyplomowej oraz wszystkich przedmiotów objętych programem.

Absolwenci

Absolwent zna kluczowe dla każdej epoki (od starożytności po wiek XX) wydarzenia polityczne oraz procesy gospodarcze, społeczne i kulturowe w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Umie scharakteryzować korzenie historyczne współczesnych zjawisk. Potrafi wykorzystywać narzędzia warsztatowe historyka, zna najczęściej używane przez historyków metody badawcze oraz przełomowe dla historiografii polskiej prace naukowe. Rozpoznaje style architektoniczne, wykorzystuje ikonografię jako źródło historyczne. Umie, posługując się stylem naukowym, przygotować tekst historyczny. Dzięki podyplomowym studiom historii nauczyciel szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej ma uprawnienia do nauczania historii jako drugiego przedmiotu. 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie na studia - wydrukowane z IRK
2. Deklaracja o odpłatności za studia - wydrukowana z IRK
3. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu w Sekretariacie Studiów Podyplomowych)
4. Jedno zdjęcie 

Opis rekrutacji

Rekrutacja na podstawie dokumentów odbywa się co najmniej raz w roku.

O terminie składania dokumentów osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane za pośrednictwem systemu IRK 18.09.2018 r. Nie przyjmujemy dokumentów przed oficjalnym ogłoszeniem wyników postępowania rekrutacyjnego.

Czesne

7 050 PLN

1 350 PLN - specjalizacja nauczycielska dla chętnych