This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Application of Chemistry in Environmental Protection. exchange chromatography

Details
Code SP-CH-ORS
Organizational unit Faculty of Chemistry
Field of studies Chemistry, Environmental Protection
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 15
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Żwirki i Wigury 101,
02-089 Warszawa
tel. 0 22 55 25 644
e-mail: gierczak@chem.uw.edu.pl
Office opening hours 11.00-14.00 mgr Agnieszka Łagoda, astasiak@chem.uw.edu.pl
WWW address http://www.chem.uw.edu.pl
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2019 00:01 – 29.09.2019 23:59)

Wykłady (codziennie 2 godziny), a przede wszystkim praktyczne zajęcia w laboratorium (codziennie 4-5 godzin) mają na celu przygotowanie chemików analityków do analiz związków organicznych technikami chromatografii gazowej i cieczowej (głównie w próbkach naturalnych).

Kandydaci

Analityk o pogłębionych umiejętnościach analizy śladów związków organicznych w próbkach naturalnych metodami chromatograficznymi.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (160 godzin, 75 punktów ETCS) obejmuje następujące przedmioty: Chromatografia gazowa, Chromatografia cieczowa, Spektrometria mas, Pobór i przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej, Chemometria i Statystyka.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Zbigniew Stojek, dr hab. Magdalena Biesaga, dr hab. Tomasz Gierczak, dr hab. Wojciech Hyk, dr hab. Ewa Poboży, dr Bartłomiej Witkowski, mgr Jarosław Bartulewicz.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, 9 zjazdów weekendowych w sobotę i niedzielę

Zaliczenia

Egzamin.

Absolwenci

Analityk o pogłębionych umiejętnościach analizy śladów związków organicznych w próbkach naturalnych metodami chromatograficznymi.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie zainteresowanego lub skierowanie z zakładu pracy; kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z kierownikiem:

Prof. dr hab. Tomasz Gierczak
al. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa;
tel.: (22) 55 26 544 lub e-mail: gierczak@chem.uw.edu.pl

Czesne

4 500 PLN