This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2019/20

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate Studies in Publishing Policy and Bookselling

Details
Code SP-BN-PSPWK
Organizational unit Faculty of Journalism, Information and Book Studies
Field of studies Information and Book Studies
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 65
Duration 2 semestry
Recruitment committee address ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 239
e-mail: achamera@uw.edu.pl
Office opening hours Preferowany kontakt mailowy: e-mail: achamera@uw.edu
WWW address https://www.wdib.uw.edu.pl/podyplomowe-studia-polityki-wydawniczej-i-ksiegarstwa
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (16.03.2019 00:01 – 31.10.2019 23:59)

Program realizowany jest w 2 wariantach adresowanych do:

1. osób, które pracują już na rynku książki i pragnęłyby ponieść swoje kwalifikacje, jak również dla tych, które przewidują możliwość podjęcia takiej pracy w przyszłości.   (ścieżka programowa „Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa”, studia trwają 2 semestry od listopada b. r. do lipca roku następnego. Zajęcia odbywają się co kilka weekendów (piątki godz. 16.30-19.45, soboty godz. 10.00-17.15, niedziele godz. 10.00-13.15), 5 razy w semestrze, w sumie przewidziano 160 godz. zajęć w ciągu roku. Limit miejsc 30 osób.
Program obejmuje szeroko pojętą problematykę rynku książki oraz zagadnienia praktyczne związane m.in. z marketingiem wydawniczym, zarządzaniem wydawnictwem, informacją o książce, pracą redakcji, zakupem praw autorskich, promocją w targach, dystrybucją, nowymi technologiami. Studia działają od 1998 r.
Kierownikiem studiów jest dr hab. Marek Tobera, sekretarzem naukowym dr Agnieszka Chamera-Nowak
.

2. księgarzy (ścieżka programowa „Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa - Polska Akademia Księgarstwa”, studia trwają 2 semestry i obejmują 10 zjazdów oraz 160 godz. Polska Akademia Księgarstwa to studia dedykowane w całości dla księgarzy i realizowane są w ramach współpracy podjętej przez Instytut Książki, Polską Izbę Książki oraz Uniwersytet Warszawski. Uczestnikami są osoby wskazane przez Polską Izbę Książki. Limit miejsc 35 osób. 

Celem studiów jest zapoznanie się z realiami rynku wydawniczego i księgarskiego, uzyskanie podstawowych kwalifikacji w dziedzinie zarządzania działalnością wydawniczą lub księgarską.

Kandydaci

Absolwent studiów licencjackich lub magisterskich zainteresowany problematyką wydawniczą lub księgarską.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: marketing na rynku książki, zarządzanie wydawnictwem, segmentacja polskiego rynku książki, panorama polskiego rynku książki, podstawy prawa autorskiego, wydawniczo-księgarskie Public Relations, książka a prawo, zarządzanie redakcją w wydawnictwie książkowym, estetyka książki , problemy księgarstwa polskiego, produkcja w wydawnictwie, relacje międzysektorowe na rynku książki , targi książki , budowa listy wydawniczej, e-bezpieczeństwo w wydawnictwie, Internet w wydawnictwie , książka elektroniczna na świecie, media branży wydawniczo-księgarskiej, problemy hurtu, przemysł książkowy na świecie, relacje wydawców z mediami, rynek ksiązki w Polsce, self publishing, sprzedaż praw autorskich.

 

Wykładowcy      

Włodzimierz Albin (prezes Polskiej Izby Książki, szef Wolters Kluwer) oraz Karina Smolak i Jarosław Michalski (Wolters Kluwer) - Zarządzanie wydawnictwem

Jacek Włodarczyk (BMR, wirtualnywydawca.pl) - Marketing wydawniczy

mec. Andrzej Karpowicz (Kancelaria Juris) – Prawo autorskie

Grzegorz Majerowicz (IPS, ABE-IPS, wiceprezes PIK) - Książka i prawo

Barbara Miecznicka (Difin, b. szefowa „Świata Książki”), Iwona Kuc (Difin) - Zarządzanie redakcją

dr Andrzej Rostocki (Polskie Tow. Socjologiczne) – Public relations na rynku książki

red. Andrzej Palacz (właściciel i red. nacz. miesięcznika „Wydawca”, wydawca.com.pl, wyd. Inicjał) - Poligrafia i edytorstwo

dr Grzegorz Boguta (prezes PIK przez pierwsze trzy kadencje, b. szef PWN, Doradztwo Wydawnicze GAB) - Panorama polskiego rynku książki

Jerzy Okuniewski (wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, wiceprezes Książnicy Polskiej) - Problemy księgarstwa polskieg

red. Paweł Waszczyk (red. nacz. "Biblioteki Analiz") - Książka na świecie

Jolanta Zyzek (BookBook) – Problemy hurtu

Arkadiusz Seidler (Audioteka, d. dyr. w wyd. Langenscheidt, Buchmann i w Grupie Foksal) - Relacje międzysektorowe wydawca – hurtownik - księgarz, Książki audio

red. Piotr Dobrołęcki (red. naczelny „Magazynu Literackiego”) - Targi książki w Polsce, Media branżowe

Beata Stasińska (Agencja Literacko-Scenariuszowa, b. prezes W.A.B.) –Targi książki na świecie, Budowanie listy wydawniczej, Sprzedaż praw

Iwonna Stefańska (b. szefowa działu produkcji w CH Beck) – Problemy produkcji

red. Hanna Maria Giza (PR II) – Dziennikarz wobec rynku książki

Beata Gutowska (dyr. Publio.pl) – Książka elektroniczna w Polsce

Krzysztof Gutowski (Plagiat.pl) - e-bezpieczeństwo na rynku książki

dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski) – Rynek książki dla dzieci

Sonia Draga (wyd. Sonia Draga) - Bestsellery na rynku polskim

Barbara Jóźwiak (szefowa Copyright Polska, wiceprezes PIK) - Problemy wydawnictw akademickich

Jarosław Matuszewski (dyr. ds. komunikacji i rzecznik prasowy WSiP) - Książka szkolna w Polsce

Piotr Kierył (wyd. RM) - Poradniki w ofercie wydawców

ks. Leszek Skorupa (wyd. Jedność)- Segment wydawnictw katolickich

dr hab. Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski, członek zarządu SKP) - Transformacja polskiego rynku książki

 

Tryb i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, 5 zjazdów w semestrze

Zaliczenia Tryb i częstotliwość zjazdów

Wykłady - zaliczenia na podstawie obecności, dwa zaliczenia na ocenę, egzamin końcowy

Absolwenci

Osoba kompetentna w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku wydawniczo-ksiegarskiego.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

1.     Jedno zdjęcie 37×52 bez nakrycia głowy.

2.     Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z IRK

3.     Wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-polityki-wydawniczej-i-ksiegarstwa)

4.     Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych bądź poświadczona kopia.

 

  

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się etapowo: według kolejności zgłoszeń i analizy dokumentów.

Etap 1. Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej rejestracji kandydatów:
https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/pl/

ITura - od 16 marca 2019 r. do 31 października 2019 r.

 

Etap 2. Po rejestracji w systemie IRK  należy dostarczyć dokumenty najpóźniej do  8 listopada 2019 r. Dostarczenie dokumentów jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia.

 

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
z dopiskiem: Agnieszka Chamera

lub złożyć osobiście w Bibliotece WDIB przy ul. Nowy Świat 69, III p. (czynna pn-pt w godz. 9-19).

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 9 listopada 2019 r.  

Czesne

3 500 PLN, płatne w 1, 2 lub 4 równych ratach,

inne opłaty: 4 zł karta słuchacza, 30 zł opłata egzaminacyjna