This is a test installation. It cannot be used for recruitment.
  • log in
  • create an account

Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2019/2020

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

News

Registration

Dodatkowy nabór na studia

| Mario Ojeda Martín

Kandydatów, którzy są jeszcze zainteresowani podjęciem kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim zapraszamy do wzięcia udziału w trwającym (dodatkowym) naborze na część kierunków studiów.

Dodatkowa tura rekrutacji przebiega wg terminów określonych dla poszczególnych kierunków studiów, w tym na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie do 11.09.2019.

Aby sprawdzić, na jakie kierunki studiów trwa jeszcze rejestracja, należy w zakładce OFERTA zaznaczyć filtr Tylko z trwającą turą.

19 lipca 2019 – ogłoszenie wyników rekrutacji

| Mario Ojeda Martín

na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, a także część pozostałych studiów

Kandydatom zakwalifikowanym gratulujemy i zapraszamy do złożenia dokumentów w terminie i miejscu wskazanym przez komisje rekrutacyjne w informacji dotyczącej statusu kwalifikacji. Niezłożenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Kandydaci, którzy są na liście rezerwowej oczekują na ewentualne przesunięcie na liście rankingowej.

Więcej informacji:

Lista dokumentów wymaganych od osób zakwalifikowanych na studia

Rekrutacja krok po kroku

—————-

Kandydatów, którzy są jeszcze zainteresowani podjęciem studiów na Uniwersytecie Warszawskim zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia, na które trwa jeszcze rejestracja lub w ewentualnej II turze rekrutacji (uruchamianej w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na danym kierunku studiów).

W przypadku uruchomienia II tury rekrutacji będzie ona przebiegać wg terminów określonych dla poszczególnych kierunków studiów w harmonogramie rekrutacji na rok 2019/2020, w tym na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w terminie 12.08-11.09.2019.

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie zakończona

| Mario Ojeda Martín

W dniu 5 lipca 2019 r. rejestracja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie, a także część pozostałych studiów została zamknięta.

  • Kandydatów, którzy dokonali zapisów na studia zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. dalszych kroków rekrutacji, opłaty rekrutacyjnej, dokumentów wymaganych od osób zakwalifikowanych na studia oraz terminami ewentualnych egzaminów, ogłoszenia wyników i składania dokumentów (dostępnymi przy każdym kierunku studiów). 
  • Kandydatów, którzy nie dokonali zapisu, a są zainteresowani podjęciem studiów na Uniwersytecie Warszawskim zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia, na które trwa jeszcze rejestracja lub w ewentualnej II turze rekrutacji (uruchamianej w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na danym kierunku studiów). W przypadku uruchomienia II tury rekrutacji będzie ona przebiegać wg terminów określonych dla poszczególnych kierunków studiów w harmonogramie rekrutacji na rok 2019/2020, w tym na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w terminie 12.08-11.09.2019.

Reduction of Admissions Office working time

| Mario Ojeda Martín

NOTE: Due to difficult weather conditions (high temperatures), the working time of offices located in the Kazimierzowski Palace may be shortened. Therefore, we recommend visiting the Admissions Office no later than 14:00 or prior telephone contact to obtain information on the Office working hours.

 

Contact UW Admissions Office

http://rekrutacja.uw.edu.pl/en/

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warsaw
Kazimierzowski Palace, Room No. 4
Phone: +48 22 55 -043, -048, -075, -002
E-mail: admission@uw.edu.pl

Office hours:

  • Monday – Thursday 9 a.m. – 3 p.m. (Friday – the Office is closed)
  • from June to September: Monday – Friday 9 a.m. – 3 p.m.

Rozpoczęcie rejestracji na studia

| Mario Ojeda Martín

W dniu 5 czerwca 2019 r. ruszyła rejestracja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz większość studiów drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020. Zapraszamy do zapisów  [zakładka OFERTA]

 

UWAGA! W celu zapisania się na studia należy uzupełnić wszystkie wymagane dane w Formularzach osobowych (w zakładce "Wykształcenie"), tj.:  

- uzupełnić dane dotyczące wykształcenia (świadectwa lub dyplomu) oraz nacisnąć "zapisz i dodaj dokument",

- uzupełnić dodatkowe dane o wykształceniu oraz nacisnąć "zapisz", a następnie nacisnąć "zapisz i edytuj wyniki egzaminów",

- zaznaczyć przedmioty i poziomy egzaminów (maturalnych lub ze studiów wyższych), a także wyniki tych egzaminów, jeśli kandydat posiada już świadectwo dojrzałości lub dyplom oraz nacisnąć "zapisz i wróć".

Kandydaci z polską nową maturą (2005-2019) zaznaczają w formularzu tylko egzaminy pisemne.

film instruktażowy 

Kandydat może zapisać się na wybrany kierunek studiów przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości / dyplomu szkoły wyższej. Jeżeli kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych / ocen na dyplomie, wyniki te należy uzupełnić na koncie do ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów lub w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich stacjonarnych (oraz niestacjonarnych, jeśli obowiązują takie same terminy, jak na stacjonarne) do dnia 10 lipca 2019. Numer i datę świadectwa / dyplomu można uzupełnić po kwalifikacji (przed wydrukiem ankiety osobowej).